Hoe realiseren we de visie per regio

Het transitiepad

We willen naar het slimste en duurzaamste mobiliteitssysteem van Europa, waarin de reiziger centraal staat, met een een passend aanbod voor alle reizigers.

De visie op gedeelde mobiliteit geeft een beeld voor de toekomst; hoe wij als provincie aankijken tegen gedeelde mobiliteit en hoe we daar gaan komen. De visie is daarmee het startpunt van een transitie, die we samen met andere overheden willen vormgeven als één overheid. Maar ook samen met marktpartijen, kennisinstellingen en de samenleving.

Het realiseren van onze doelen en ambities is geen eenvoudige opgave. Zeker niet in een wereld die zo snel in beweging is. Het vraagt om een transitiepad dat richting geeft voor de toekomst, maar ook voldoende ruimte biedt om bij nieuwe ontwikkelingen bij te kunnen sturen.

Een pad dat rekening houdt met de verschillende typen reizigers, die in hun eigen tempo omgaan met vernieuwingen.

Dit transitiepad werken we uit in een adaptieve agenda. Deze adaptieve agenda passen we periodiek aan. De resultaten geven we terug via dit digizine.

Hieronder twee filmpjes over wat gedeelde mobiliteit is en hoe werkt het.

Wat is gedeelde mobiliteit

Hoe werkt gedeelde mobiliteit

Tijdlijn gedeelde mobiliteit

Om u een indruk te geven hoe het vervolgproces van visie naar realisatie verloopt, vindt u hier een overzicht van de belangrijkste activiteiten die al ondernomen zijn.

Concessiegebieden in Noord-Brabant

West-Brabant

In West-Brabant loopt dit contract het eerste af. Daarom zijn we in dit gebied begonnen met de uitwerking van de visie.

Hier vindt u meer informatie.

Oost-Brabant

Het volgende contract dat afloopt is in Oost-Brabant. We zijn inmiddels ook met dit traject begonnen.

Hier vindt u meer informatie.

Zuidoost-Brabant

Het contract van Zuidoost-Brabant loopt af in 2026.

Als we hiermee gestart zijn komt hier meer informatie.