Nieuws

Realisatie van visie Gedeelde Mobiliteit

Praktijkexperimenten mobiliteitsconcepten

Hier vindt u alle nieuwsberichten over het proces naar een nieuw mobiliteitssysteem voor Brabant en de praktijkexperimenten.


Gedeelde mobiliteit

We willen naar het slimste en duurzaamste mobiliteitssysteem van Europa, waarin de reiziger centraal staat, met een een passend aanbod voor alle reizigers. De komende jaren werken we aan de realisatie hiervan vanuit de visie Gedeelde Mobiliteit.

Praktijkexperimenten

Door te experimenteren met verschillende mobiliteitsconcepten wil de provincie praktijkervaring opdoen voor het realiseren van de visie ‘Gedeelde mobiliteit’.

Brede bijeenkomst over gedeelde mobiliteit

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

19 februari 2020| Maandag17 februari hebben we een brede bijeenkomst gehouden over gedeelde mobiliteit. Na de opening door Gedeputeerde Van der Maat en wethouder Lazeroms was er ruimte om meer te vertellen over de transitiestrategie West Brabant. Hierbij was ook aandacht voor de vervolgstappen voor heel Brabant. In drie workshops zijn de gasten aan de slag gegaan met het verdiepen op de onderwerpen Mobiliteit als Dienst en deelmobiliteit, integratie doelgroepenvervoer en ov en samenwerkingsmodellen voor de rol van marktregisseur.

Samen werk maken van gedeelde mobiliteit

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

09-12-2019 | Maandag 12 december 2019 was een heugelijke dag voor West-Brabant. Alle West-Brabantse gemeenten, het regionaal samenwerkingsverband RWB, het reizigersoverleg Brabant (ROB) en de provincie hebben een intentieovereenkomst getekend om samen vorm te geven aan gedeelde mobiliteit.

Daarmee geven we aan dat we samen invulling gaan geven aan het vervoer van de toekomst: hierbij staat de reiziger nog meer centraal en krijgt hij/zij het best passende vervoer bij diens reisbehoefte.

Brede bijeenkomst: in gesprek over gedeelde mobiliteit

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

22-04-2019| Op 18 april gingen ruim 90 enthousiaste betrokken bestuurders, mobiliteitsprofessionals, belangengroeperingen en geïnteresseerden met de provincie in gesprek over het samen realiseren van gedeelde mobiliteit voor de reizigers in Brabant.

Hoe ziet reizen er in 2030 uit?

20-12-2018| De visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ is 14 december 2018 unaniem vastgesteld door Provinciale Staten van provincie Noord-Brabant. Hiermee heeft de provincie de kaders gezet voor de ontwikkeling van gedeelde mobiliteit.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Nieuwe OV-visie zet in op gedeelde mobiliteit

10-10-2018 | In de toekomst bestaat het Brabantse OV niet meer alleen uit (buurt)bussen; ook meerijddiensten, deelauto’s en -fietsen worden onderdeel van het mobiliteitsaanbod. Aldus de nieuwe OV-visie die de provincie in samenspraak met deskundigen en reizigers heeft opgesteld.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Met mobiliteitsprofessionals in gesprek over toekomst OV

14-03-2018| De bijeenkomst op 13 maart 2018 was het startpunt voor een proces waarbij de provincie experts uit de private en publieke sector vraagt mee te denken over de toekomst van het openbaar vervoer in Brabant.

Elektrische deelauto in Heeswijk-Dinther

1 oktober 2020 | 26 september was de feestelijke opening van de HaDee Carry Cab in Heeswijk-Dinther. Dit is een elektrische deelauto die in en rondom Heeswijk-Dinther rijdt. De deelauto is bedoeld voor die doelgroep die afhankelijk is van vervoer van anderen. De ritten worden ingepland door vrijwilligers. Ook zitten er vrijwillige chauffeurs achter het stuur. Mensen worden bijvoorbeeld gebracht naar familie/vrienden, huisarts en dagbesteding. De deelauto is coronaproof gemaakt.

Tussentijdse evaluatie in 2020: Bravoflex koppelen aan WMO-vervoer

2 juli 2020 | nieuwe aanbestedingen voor het ov wil de provincie Bravoflex combineren met het WMO-vervoer. Dat is de belangrijkste les uit een tussentijdse evaluatie van vijf verschillende Bravoflex-pilots. Daaruit komt ook naar voren dat reizigers deze vorm van vervoer waarderen, tegelijkertijd zijn de exploitatiekosten hoog. Het voornemen is om in december 2020 te stoppen met pilots rond Eindhoven, in Helmond en in Roosendaal. Lees hier het hele persbericht. In de Statenmededeling waarin we Provinciale Staten hierover hebben geïnformeerd vindt u uitgebreide informatie over de verschillende pilots die er zijn met Bravoflex.

Evaluatie MaaS-pilot in Paleiskwartier

21 juni 2020 | het Innovatieprogramma Mobiele Stad is een MaaS pilot uitgevoerd in samenwerking met de gemeente 's-Hertogenbosch, Universiteit Twente, provincie Noord-Brabant, Beamrz en &Morgen uitgevoerd. Het hoofddoel van de pilot was te onderzoeken of MaaS een bijdrage kan leveren aan het verminderen van autogebruik en parkeerbewegingen in het Paleiskwartier. Hiermee zou MaaS kunnen bijdragen aan een vergroting van de stedelijke dichtheid en bereikbaarheid van het Paleiskwartier. Uiteindelijk heeft de technische implementatie bijna 2 jaar geduurd. Eind november 2019 is de pilot volledig van start gegaan en zijn verschillende marketingcampagnes uitgevoerd. In verband met de COVID-19 crisis is besloten om de pilot voortijdig op 20 maart 2020 af te ronden. De belangrijkste lessen kunt u hier lezen.

Proef met zelfrijdende shuttlebus in Drimmelen

05-08-2019 | Vandaag start in gemeente Drimmelen een proef met zelfrijdend vervoer. De zelfrijdende minibus is opgenomen in de dienstregeling van Arriva en gaat 10 weken lang rond - in het toerischtische seizoen - rijden over de jachthaven van Drimmelen.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Proef met nieuwe vervoersapp in Paleiskwartier

26-03-2019 | 2500 bewoners en bezoekers van het Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch kunnen nu via een app hun vervoer van deur tot deur regelen. Via de Beamrz-app kunnen zij deelauto’s, deelfietsen, taxi’s en openbaar vervoer plannen, boeken en betalen.

Bravoflex nu ook in Eindhoven-noord

15-03-2019 | De flexibele vervoersdienst Bravoflex is sinds deze week ook beschikbaar in Eindhoven-Noord. Bravoflex is een pilot van 2 jaar waarmee de provincie Noord-Brabant en Hermes in de regio Eindhoven een nieuwe vorm van OV aanbieden als extra bovenop de vaste dienstregeling met de stads- en streekbussen.

Proef ridesharing app havengebied Moerdijk

14-03-2019 | Sinds 11 maart brengt een app medewerkers van bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk bij elkaar om samen te rijden. De 2-jarige proef met ‘Ridesharing’ is 1 van de ideeën om het terrein beter bereikbaar te maken.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Elektrische deelauto's voor dienstreizen provincie

15-05-2018 | Medewerkers van de provincie kunnen gebruik maken van elektrische deelauto’s voor hun afspraken. De proef duurt één jaar. Dit past niet alleen binnen de duurzaamheidsambities van de provincie, maar geeft ook inzicht voor de nieuwe OV-visie.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Pilot 'Samen slim rijden' succesvol

06-12-2017 | Het project biedt inwoners uit Helvoirt de mogelijkheid gebruik te maken van een elektrische deelauto. Er rijden er 5 in het dorp rond die inwoners gebruiken als vervanging van een tweede auto. Inmiddels doen meer dan 60 inwoners mee.