Het voortraject

Om zoveel mogelijk invalshoeken mee te nemen in de nieuwe OV-visie, zijn in het voortraject experts en belanghebbenden uit de publieke en private sector betrokken.

Om u een indruk te geven hoe dit proces is verlopen vindt u op deze pagina een paar voorbeelden van de acties en gebeurtenissen voorafgaand aan de vernieuwing van de visie.


Wilt u een compleet overzicht van alle acties en gebeurtenissen, bekijk dan de uitgebreide tijdlijn.

Met Brabanders,

In 2017 voerde de provincie een jaar lang gesprekken met inwoners, marktpartijen, kennisinstellingen en andere overheden over de toekomst van mobiliteit. Wat verwachten zij van bijvoorbeeld de zelfrijdende auto en van deeldiensten? En wat is daarbij de rol van de provincie?


Deze maatschappelijke dialoog over de toekomst van mobiliteit leverde 6 speerpunten op. Een daarvan is dat de provincie het OV toekomstbestendig maakt en klaar voor mobiliteit als dienst. Dit is het begin van het traject Vernieuwing OV.

professionals

De provincie ging met vele mobiliteitsprofessionals in gesprek over de toekomst van het OV in Brabant, om vanuit zoveel mogelijk invalshoeken input te vergaren voor de nieuwe OV-visie. Aan de hand van verschillende scenario’s, dilemma’s en aansturingsmodellen bespraken we de voor- en nadelen en mogelijke effecten. Er vonden verdiepende interviews plaats en diverse themasessies werden georganiseerd.


In de video ziet u een korte impressie van de startbijeenkomst met 100 mobiliteitsprofessionals.

en bestuurders

Vergaderzaal Provinciale Staten van Noord-Brabant

Met bestuurders uit Brabant is tijdens het proces volop contact geweest. Zo zijn de Statenleden bijvoorbeeld betrokken via themabijeenkomsten en sessies met de Statenwerkgroep Vernieuwing OV.


Ook in diverse regionale overleggen is met de Brabantse wethouders gesproken over de inhoud en het proces van de vernieuwing van de OV-visie. Bijvoorbeeld over de verschillende scenario’s hoe het OV in de toekomst georganiseerd kan worden.