Vanaf de basis

Op deze pagina vindt u een verzameling van documenten die ter achtergrondinformatie dienen.

Brabantse omgevingsvisie

De visie op gedeelde mobiliteit draagt bij aan bredere beleidsdoelen zoals geformuleerd in de hoofdopgave ‘slimme netwerkstad’ in de Brabantse Omgevingsvisie.

Speelveldnotitie OV

De notitie "Van klassiek OV naar Mobiliteit als dienst" geeft inzicht in het speelveld, de waarden en dilemma’s die om keuzes vragen. Dit vormde het startpunt voor het traject om te komen tot de visie op gedeelde mobiliteit.

Toekomstbeeld 2040

Het toekomstbeeld OV 2040 schetst 8 vertrekpunten voor verbetering van het openbaar vervoer tot het jaar 2040. Dit is een landelijk traject.

Dialoog over
Toekomst mobiliteit

De provincie ging een jaar lang in gesprek met inwoners, experts en overheden over de toekomst van mobiliteit en over de rol van de provincie.

Die maatschappelijke dialoog leverde 6 speerpunten op. Een daarvan is dat de provincie het OV toekomstbestendig maakt en klaar voor mobiliteit als dienst. Dit is het begin van het traject Vernieuwing OV.

Van B naar anders

Dit rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, schetst de ontwikkelingen op mobiliteitsgebied en geeft een handvat hoe hier mee om te gaan.

Toekomst OV in Brabant

Rapport van het PON over de behoeften van reizigers op basis van een voor dit traject uitgevoerd onderzoek onder Brabanders.

Netwerken in Brabant

In deze publicatie schetst Tordoir een beeld van de

vervoersnetwerken in Brabant.

Verkeersweg in de avond