Detailhandel

Winkels in gebruik

Minder winkels, aantal ‘meters’ stabiel

De afname van het aantal winkels in gebruik is in heel Brabant een trend, onafhankelijk van het type stad. In het afgelopen jaar was er wel sprake van een versnelling in het aantal winkelsluitingen. Deze treft vooral de branches Mode & Luxe en Vrije tijd.

Het aantal winkelmeters in gebruik nam minder af dan het aantal winkels in gebruik; de tendens van schaalvergroting (supermarkten) zette zich ook in het afgelopen jaar nog voort. In de periode 2014-2019 bleef de totale voorraad in winkelmeters (inclusief lege meters) nagenoeg gelijk. Dit is conform de doelstelling ‘per saldo geen winkelmeter erbij’.

In 2019 grootste afname aantal winkels in 15 jaar

In de afgelopen 5 jaar zijn ruim 1.300 winkels gesloten. In 2019 was dit aantal het hoogste met 394 winkelsluitingen, ruim 100 meer dan in 2018.

Tabel 4 Ontwikkeling retailvoorraad in Noord-Brabant 2014-2019 (in aantal panden) - detailhandel

Het aantal winkelmeters blijft al tien jaar relatief stabiel. De trend van schaalvergroting zette ook in 2019 nog door, maar wel in mindere mate dan andere jaren door de afname van het winkelvloeroppervlak met 2% (-85.000 m2).

Tabel 5 Ontwikkeling retailvoorraad in Noord-Brabant 2014-2019 (in aantal winkelmeters) - detailhandel

Figuur 2 Ontwikkeling detailhandel in Noord-Brabant 2004-2019 (index 2014=100)

In welk type winkelgebied en type stad en in welke regio is de afname het grootst?

In elk type winkelgebied en stad was in 2019 sprake van gemiddeld 3% afname van het aantal winkels in gebruik, met uitzondering van woonboulevards die nog groeien. De afname van het aantal winkels lag in de dorps-stadscentra 1 procent hoger in vergelijking met de wijkcentra en verspreide winkels. Alleen op de woonboulevards komen er nog enkele winkels bij. In West- en Midden-Brabant is de afname gemiddeld hoger dan in de andere regio’s.

Rapport 3 Ontwikkeling detailhandel in Noord-Brabant per type stad, type winkelgebied en regio 2014-2019

Tabel 6 Detailhandel in Noord-Brabant per type winkelgebied en type stad 2014-2019 (in aantal winkels)

In welke branche is de afname het grootst?

De meeste klappen vallen in de branches Vrije Tijd en Mode & Luxe. De grootste relatieve afname in winkels was in 2019 te zien bij Vrije tijd (8%), de grootste absolute afname bij Mode & Luxe (149). Het aantal winkelmeters voor Mode & Luxe nam af met 6% (zie rapport 4, pagina 2, klik op ‘Mode & Luxe), waarbij ruim een derde in de winkels van Hudson’s Bay lag. Overigens was in alle branches sprake van een afname van het aantal winkels, vorig jaar voor het eerst ook bij de supermarkten (-6). Door schaalvergroting neemt hun aantal winkelmeters nog wel toe (zie rapport 4, kies m2 oppervlakte).

Rapport 4 Ontwikkeling detailhandel in Noord-Brabant per branche 2014-2019

Tabel 7 Detailhandel in Noord-Brabant per branche 2014-2019 (in aantal winkels)

Deel op social media