Niet-detailhandel

Panden in gebruik

Vraag naar retailpanden lijkt te stagneren

In de afgelopen vijf jaar is de niet-detailhandel vooral in de vier grootste steden gegroeid (12%). Het gaat met name om de branches Ambacht en Horeca, die daarbij nogal eens voormalige winkelpanden in gebruik namen. In de tien middelgrote steden vond opvulling van leegstaande winkels door de overige retail steeds minder plaats, in het afgelopen jaar zelfs nauwelijks. Hierdoor bleven in deze steden meer winkelpanden leeg. De vraag van de niet-detailhandel naar retailpanden lijkt te stagneren.

De niet-detailhandel nam de voorbije 5 jaar in Noord-Brabant 920 panden in gebruik voor de verkoop van diensten aan consumenten. Het gaat om een toename van 6% ten opzichte van 2014.

Tabel 8 Ontwikkeling retailvoorraad Noord-Brabant 2014-2019 (in aantal panden) – niet-detailhandel

Kijkend naar de afgelopen 5 jaar nam de niet-detailhandel het meeste toe in de periode 2014-2017. Met uitzondering van 2018 nam het aantal panden elk jaar met ruim 1 procent toe.

Figuur 3 Ontwikkeling niet-detailhandel in Noord-Brabant 2004-2019 (index 2014=100)

In welke type winkelgebied en type stad en in welke Brabantse regio’s is de toename van de niet-detailhandel het grootst?

De niet-detailhandel kende in 2019 een beperkte groei in Brabant, van 1%. De toename vindt vooral geconcentreerd in de winkelgebieden plaats. Het aantal panden dat in gebruik is bij niet-detailhandel nam in 5 jaar tijd het meeste toe in de vier grootste steden (12%). In de tien middelgrote steden en de 48 overige gemeenten lag deze groei veel lager (4%). In het afgelopen jaar is de omvang van de niet-detailhandel in de middelgrote steden zelfs nagenoeg gelijk gebleven. In 2019 nam het aantal verspreide winkels binnen een plaats nauwelijks toe. De groei concentreerde zich vooral binnen de winkelgebieden.

Rapport 5 Ontwikkeling niet-detailhandel per type stad, type winkelgebied en regio 2014-2019

Tabel 9 Niet-detailhandel in Noord-Brabant per type winkelgebied en type stad 2014-2019 (in aantal panden)

In welke branche is de toename van panden het grootst?

De grootste toename in panden was in 2019 te zien binnen de branches Ambacht (3%) en Horeca (2%). Deze groeiden ook in de afgelopen 5 jaar het hardst. De groei in de Brabantse horeca bedroeg in 2019 bijna 100 panden, voor ambacht (kappers, tattoo-shops) ging het om 90 panden. De horeca groeide in de afgelopen 5 jaar vooral in de vier grootste steden (17%). In 2019 was er nauwelijks nog groei van de horeca in de andere gemeenten (zie rapport 6, klik op ‘Horeca’). Ambacht groeide vooral in de vier grootste steden en de 48 overige gemeenten. Hier was in 2019 een toename van zo’n 5% (klik op ‘Ambacht’ in rapport 6).

Rapport 6 Ontwikkeling niet-detailhandel in Noord-Brabant naar branches 2014-2019

Tabel 10 Niet-detailhandel in Noord-Brabant 2015-2019 per branche (in aantal panden)

Deel op social media