Leegstand -

panden niet in gebruik

Leegstandsniveau terug bij af

In de periode 2014-2018 ontwikkelde de winkelleegstand in Noord-Brabant zich volgens de doelstelling: de retailvoorraad en ook de leegstand nam af, door transformatie van voormalige winkelpanden naar woningen. Ontwikkelingen in het afgelopen jaar zorgden ervoor dat de Brabantse winkelleegstand in 2019 weer (2%) hoger is dan in 2014, bij de start van de detailhandelsafspraken. Extra aandacht blijft onverminderd nodig voor de tien middelgrote Brabantse steden. Hier is het leegstandspercentage met 11% nog altijd ruim twee keer hoger dan het beoogde frictieniveau. Dat is het niveau dat noodzakelijk is voor een goede werking van de vastgoedmarkt, de norm voor winkels is 5%.

Winkelsluitingen niet volledig opgevangen

In 2019 nam het aantal leegstaande (winkel)panden in Brabant met 9% toe ten opzichte van het voorgaande jaar. Oorzaak van deze groei is het hoge aantal winkelsluitingen in 2019 dat niet volledig door de overige retail is opgevangen, of door transformatie van panden naar o.a. woningen.

Tabel 1 Ontwikkeling retailvoorraad Noord-Brabant 2014-2019 (in aantal panden) - leegstand

Het aantal lege retailmeters nam in 2019 toe met 17%. Bijna een derde daarvan was een gevolg van de sluiting van Hudson’s Bay: zonder deze meters zou het om een groei van 12% gaan.

Tabel 2 Ontwikkeling retailvoorraad Noord-Brabant 2014-2019 (in aantal winkelmeters) - leegstand

Het leegstandspercentage (in aantal winkelpanden) was voor de Brabantse retail ruim 1 procent hoger dan landelijk. Het percentage bereikte in Brabant het hoogste niveau in 2015, met 8,3%. Na een afname tot 7,8% in 2018, werd vorig jaar met 8,5% een nieuwe piek bereikt. Landelijk ligt het hoogste punt nog steeds in 2015, op 7,5%.

Figuur 1 Ontwikkeling leegstandspercentage Noord-Brabant en Nederland 2004-2019 (% leegstaande panden t.o.v. totaal aantal panden in retailvoorraad)

Groei leegstand en leegstandspercentage: in welk type stad en type winkelgebied en in welke regio zijn deze het grootst?

De groei van de leegstand in 2019 is het grootst (17%) in de vier grootste Brabantse steden. Bij een vergelijking van het type winkelgebied is de grootste toename te zien in de stads- en dorpscentra en in de wijkcentra (11%). Bij een vergelijking van de vier Brabantse regio’s laat West-Brabant de grootste toename zien (13%), de regio Noordoost-Brabant de laagste (3%).

Rapport 1 Ontwikkeling leegstand per type stad, type winkelgebied en regio 2014-2019

Het leegstandspercentage is in 2019 nog altijd het hoogst in de tien middelgrote steden (11%). In de stadscentra van deze steden bedraagt dit percentage liefst 17%. Bij de regio’s is het leegstandspercentage het hoogst in West-Brabant. In Noordoost-Brabant ligt dit in alle jaren sinds 2009 op een beduidend lager niveau dan in de andere regio’s.

Tabel 3 Leegstand per type winkelgebied en type stad in 2019

Rapport 2 Ontwikkeling leegstandspercentage per type stad en winkelgebied 2014-2019 (% leegstaande panden t.o.v. totaal aantal panden in retailvoorraad)

Deel op social media