Werkgelegenheid

Detailhandel

Met name meer banen in internethandel

Sinds 2014 is de werkgelegenheid in de internethandel verdubbeld, tot ruim 10.000 banen in 2019. De trend van een snellere groei ten opzichte van de fysieke winkels zet door. Het aantal banen in de online detailhandel nam in het afgelopen jaar in Noord-Brabant met 28% toe. Het aantal banen in de fysieke winkels blijft al jaren min of meer stabiel: banen in de verkoop van dagelijkse producten laten een stijging zien, in de verkoop van niet-dagelijkse producten is sprake van een daling. In het afgelopen jaar steeg de werkgelegenheid met 1%; die groei zat ‘m vooral in de sector ‘dagelijks’. De branches Mode & Luxe en Vrije tijd hebben het meest te maken met concurrentie van de online verkoop: het online marktaandeel gaat vooral in deze branches ten koste van de fysieke winkels.

Tabel 11 Ontwikkeling werkgelegenheid detailhandel in Noord-Brabant 2014-2019 (in aantal banen, bron: Lisa)

Figuur 9 Ontwikkeling werkgelegenheid in Noord-Brabant 2004-2019 (index 2014=100)

In welk type stad of regio is de toename of afname het grootst?

Alle Brabantse regio’s laten een toename zien van het aantal banen, met uitzondering van de regio Zuidoost-Brabant. Daar is sprake van een afname van het aantal banen in de sector ‘verkoop van dagelijkse producten’. (Kies in rapport 7 op pagina 2 voor ‘Zuidoost-Brabant’ en de ‘4 grootste steden’: in Eindhoven bedraagt de afname 4%.)

Rapport 7 Ontwikkeling werkgelegenheid per type stad en regio 2014-2019

In welke branche is de toename of afname het grootst?

In de fysieke winkels nemen de banen in supermarkten het meest toe; in het afgelopen jaar met bijna 1100 banen. Het aantal supermarkten neemt af, maar door de schaalvergroting zijn er toch meer banen. De toename van banen in de internethandel is het grootst in de sector ‘verkoop van niet-dagelijkse producten’. Voor ‘Detailhandel overig’ gaat het om 770 banen. In deze sector zitten winkels met een algemeen assortiment, in medische en orthopedische artikelen, in optische artikelen en in tweedehands kleding en goederen.

Rapport 8 Ontwikkeling werkgelegenheid naar branches 2014-2019

Deel op social media