Panorama Nederland

Floris Alkemade

De Omgevingsvisie Brabant schetst een panorama voor Brabant in woord en beeld. Rijksbouwmeester Floris Alkemade werkt op dit moment met zijn College van Rijksadviseurs aan een Panorama Nederland. In zijn lezing gaf hij een ‘sneak preview’.

Het Panorama NL richt zich op vier thema’s:

– Water verbindt ons (de wateropgave)

– Een rijk boerenland (nieuwe perspectieven voor het landelijk gebied)

– Meer tijd voor elkaar (verstedelijking en mobiliteit)

– Nieuwe energie (de energietransitie).

Het Panorama verbindt deze thema’s aan de geografie van Nederland met de verschillende landschappen. “De thema’s zijn urgent”, stelde Floris Alkemade, “maar laat dat nooit een excuus zijn om een lagere kwaliteit te accepteren. We moeten de urgentie juist benutten voor kwaliteitsverbetering, vindt de Rijksbouwmeester: “Verlang niet naar het verleden, maar naar de toekomst, en ken je herkomst”.

Deel op social media