Klimaatrobuust beekdallandschap Tongelreep Eindhoven

'Het is belangrijk dat ingewikkelde opgaven ontward worden en simpel ogen'

Hoe kan een terrein langs de beek de Tongelreep bijdragen aan een klimaatrobuust beekdal en tegelijkertijd ook een rol vervullen in een recreatieve corridorfunctie, natuurontwikkeling en het creëren van een prettige en veilige ontmoetingsplek?

In Eindhoven ligt het beekdallandschap van de Tongelreep in het stadspark Genneper Parken en is daarmee een belangrijke schakel in de verbinding tussen stad en ommeland. Op weg naar een klimaatrobuust beekdallandschap dienen zich allerlei mogelijkheden aan om het watersysteem te verbeteren en tegelijkertijd de omgevingskwaliteit te vergroten. In co-creatie met onder andere overheden, private partijen en gebruikers zet de gebiedsontwikkeling in op klimaat, natuur, recreatie en sociale en economische kansen.


In de werksessie ligt de focus op een bestaand parkeerterrein langs de Tongelreep, waar al deze aspecten een rol spelen bij de herinrichting. Welke kansen zijn er voor de recreatieve corridorfunctie, landschapsverbetering, natuurontwikkeling en het creëren van een prettige en veilige ontmoetingsplek?

1. Niet-stakeholders" kunnen verrassende meerwaarde en nieuwe perspectieven toevoegen aan het gesprek en de zoektocht naar een optimale omgevingskwaliteit.

2. Openheid in gebiedsontwikkeling vraagt extra stappen maar brengt meer!


Mikke Leenders en Madeleine Inckel

gemeente Eindhoven, initiatiefnemers

“Als je mensen toelaat in je park, zien de bezoekers vallende bladeren en bloeiende magnolia’s. In de herfst lijken de bladeren een probleem. Maar vreemde ogen vertellen je naar de magnolia’s te blijven kijken. Ze nog meer te koesteren en ze te versterken.

‘Mikke en Madeleine kregen het advies het verhaal en de kracht van het beeksysteem te blijven zien en daarover te blijven vertellen. Een verkeerd gevallen blad, zoals een parkeerplaats P4 langs de beek, zal op den duur plaatsmaken voor groen’.

Hoe dan? Daarvoor zijn de eerste ideeën geschetst.


Mikke en Madeleine zijn in deze workshop gesterkt in hun inhoudelijke en procesmatige aanpak: ze zitten op de goede weg.”


Berthe Jongejan

Colourfields, moderator

"Het was een leerzame bijeenkomst waaruit maar weer eens blijkt dat een gevarieerde inbreng – vanuit diverse achtergronden en kijkend naar de omgevingswet: burgerparticipatie - leidt tot een beter resultaat. Een bredere kijk op het gebied is essentieel om onderdelen tot hun recht te laten komen."


Dirk van de Ven

MijnGemeenteDichtbij, deelnemer

Deel op social media