Herstedelijking
Zoete Delta en
binnenstad Breda

'Ga toekomstgericht en vrij denkend op zoek naar kansen en vernieuwing'

Hoe kan het Havenkwartier en het CSM-kwartier in Breda een stedelijke transformatie ondergaan en tegelijkertijd een collectief energiesysteem ontwikkelen, wetende dat dit gebied van grote invloed is op het karakter en de identiteit van Breda?

Het Havenkwartier en het CSM-kwartier in Breda zijn plekken waar nieuwe stedelijkheid op innovatieve en duurzame wijze kansrijk is. In die zin is echt sprake van “herstedelijking”. Wat gebeurt er als deze plekken een transitie ondergaan in relatie tot duurzame energie, mobiliteit, digitalisering en het groenblauwe raamwerk, wetende dat dit gebied van grote invloed is op het karakter en de identiteit van Breda?


In de werksessie ligt het accent op het verkennen van een collectief energiesysteem voor dit gebied. Hoe kan dit systeem zich ontwikkelen parallel aan de stedelijke transformatie van het gebied? Wat zijn de ruimtelijk-functionele gevolgen van dit systeem? Welke koppelingen zijn mogelijk met onder andere mobiliteit en klimaat? En welke eigentijdse vormgeving past bij een dergelijk energiehuishouding?

"Het zien van de kansen van de plek is leidend in het ontwikkelen van een gezamenlijke droom op deze locatie. Essentieel daarbij is de samenwerking met bestaande bedrijven, die kwaliteit en identiteit aan de plek geven. Ook het waterschap kan op deze plek veel bieden op gebied van kwaliteit, duurzaamheid en de energietransitie."


Elise Zoetmulder

Jeanne Dekkers Architectuur, deelnemer

Deel op social media