Festival Omgevingskwaliteit 2018

“Diep, rond of breed leren kijken naar maatschappelijke opgaven. Het is belangrijk dat we ons als actoren gaan begeven in een soort tussenruimte om het bijpassende schaalniveau voor een opgave te vinden. Met interesse voor elkaar en figuurlijk in gewichtsloze toestand. Die tussenruimte kan overal zijn, maar het festival omgevingskwaliteit was er zeker één!”

Andy Engel over het Festival Omgevingskwaliteit

Het verbeteren van de kwaliteit van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving in Brabant is een belangrijk speerpunt in het provinciale beleid. Dat komt tot uitdrukking in de provinciale omgevingsvisie. Die omgevingskwaliteit is niet ‘mooi meegenomen’ of vrijblijvend meer. Omgevingskwaliteit vormt de kern van ons handelen, in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Omgevingskwaliteit is een kwestie van gewoon doen! Hoe? Door diep-rond-breed kijken en handelen. We verweven verschillende doelen, belangen en opgaven met elkaar, maken slimme combinaties en kijken vanuit meerdere invalshoeken. Zo zijn we in staat, om samen Brabant een stukje mooier te maken. Tijdens het festival hebben we aan de hand van vijf casussen gezien waar we in Brabant mee bezig zijn.

Deel op social media