Elandproef

Erik van Merrienboer

Het Festival Omgevingskwaliteit landde deze keer op de Dutch Design Week. Waar wil je liever zijn dan op “de plek waar nieuwe systemen en machines worden bedacht die de toekomst van mensen veranderen”, zoals het Financieel Dagblad vorige week over de DDW schreef. Met meer dan 350.000 bezoekers en ruim 2500 designers op meer dan 100 locaties in de stad. Het motto van de DDW; “if not us, then who?” doet niet alleen een beroep op de vele designers die zich tijdens De Week presenteren, maar ook op óns.

Eigenlijk nog niet zo heel lang geleden deden we als overheden het ‘juiste’ als we volgens de regels gehandeld hadden. Als we de procedures juist hadden doorlopen, als het volgens het bestemmingsplan ingepast kon worden. We hielden ons bezig met het ordenen van ruimte door kaders te stellen en daarop te handhaven.

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de Brabantse Omgevingsvisie. Vooraf was al duidelijk dat die oude handelwijze totaal niet meer past in de grote bewegingen van nu. Of het nu gaat om de energietransitie, klimaatverandering, circulariteit, digitalisering of mobiliteit; al die bewegingen hebben een grote impact op onze leefomgeving. Een nog grotere zorgvuldigheid is vereist, want onbenutte ruimte ‘vergunnen’ bestaat anno 2018 niet meer. Ruimte is schaars, heeft vaak meerdere functies tegelijk, en samen moeten we tot kwalitatieve afwegingen komen. We zijn te gast in onze eigen omgeving en daar zullen we ons ook naar moeten gedragen. Willen bijdragen in plaats van opsouperen. Kijken hoe we kwalitatief het onderste uit de kan kunnen halen. Met de lokale context, de plék als uitgangspunt. En als waren we één overheid!

Dat vraagt om een ontwerpende aanpak. ‘Breed, rond en diep’ kijken naar vraagstukken, noemen we dat in de omgevingsvisie. En dat is precies wat we tijdens het Festival Omgevingskwaliteit hebben gedaan. De Brabantse Omgevingsvisie onderging deze middag aan de hand van vijf concrete initiatieven de ‘elandproef’. Deelnemers vanuit allerlei invalshoeken en windrichtingen bogen zich over de vraagstukken. Dat leverde kleurrijke inzichten op, waarover je in dit magazine alles leest. Wat mij betreft is er maar een weg voorwaarts, en dat is lerend van de praktijk!

Kortom: Wat mij betreft is er maar een weg voorwaarts, en dat is lerend van de praktijk!

De tweede Omgevingskrant

Begin 2018 verscheen de eerste Omgevingskrant, waar we in interviews, praktijken en boekbesprekingen de kern van de ontwerp-Omgevingsvisie presenteerden.

Tijdens het Festival Omgevingskwaliteit is de tweede Omgevingskrant gepresenteerd en overhandigd aan de Hermen Vreugdenhil, voorzitter van de Statenwerkgroep.

In deze tweede krant geven we in interviews, citaten, praktijk en beeld een impressie van de binnengekomen zienswijzen op het ontwerp van de Omgevingsvisie. En we bieden alvast een doorkijkje naar de praktijk van het werken met de Omgevingsvisie.

Deel op social media