Festival Omgevings kwaliteit West-Brabant 2019

Met het Festival Omgevingskwaliteit West-Brabant daagt de provincie Noord-Brabant de aanwezigen uit om mee te denken over de omgevingskwaliteit in Brabant.

Het verbeteren van de kwaliteit van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving in Brabant is een belangrijk speerpunt in het provinciale beleid. Tijdens de Delta Innovation Days stond het Panorama Nederland in het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Het Panorama is een toekomstperspectief, geschetst door het College van Rijksadviseurs. “Het is een toekomstperspectief waarnaar je wilt verlangen, bedoeld om de ontwerpkracht en verbeeldingskracht van Nederlandse regio’s te prikkelen. Grote maatschappelijke vraagstukken van nu kunnen de sleutel zijn van structurele verbeteringen in onze toekomstige omgeving.”

In het oude stadspaleis van Bergen op Zoom, het Markiezenhof, deden de deelnemers aan het Festival Omgevingskwaliteit West-Brabant eerst inspiratie op in het Panorama Nederland en de tentoonstelling Lage landen. Daarna hielpen ze twee concrete initiatieven een stapje verder. Het eerste initiatief is ’Aa of Weerijs als motor voor een Vitaal Buitengebied Zundert’ en het tweede initiatief is ’Natuurlijke kwaliteiten als basis voor ontwikkeling in Gastels Laag’. In de workshops staat de omgevingskwaliteit van het initiatief centraal.

De Ravelijnlezing in Theater de Maagd is het sluitstuk van het inspirerende en creatieve festival. Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Deltacommissaris Peter Glas en de directeur van de Dommelsche bierbrouwerij Liselotte Kruf doken de diepte in en haalden de rol van water als strategische verbinder van de Delta naar boven.

Deel op social media