De toekomst begint bij wilde ideeën

Erik van Merrienboer en Rick van den Berg

In de tuinzaal van het Markiezenhof sluiten Rick van den Berg en gedeputeerde Erik van Merrienboer het Festival Omgevingskwaliteit af. Met de moderatoren Eveline de Kock en Berthe Jongejan blikken ze terug op de inspirerende werksessies.

Voor het Gastels Laag is het verrassend om te zien dat er vele mensen iets met het gebied hebben of ermee bezig zijn. Hun verhalen gaan over de vele aspecten van dit bijzondere gebied. Door verhalen compleet te maken en onderling te verbinden worden ze sterker. Het zorgt ervoor dat eigenaarschap en bewustwording bij alle betrokkenen groeit. En dat kan weer leiden tot oplossingen om dit gebied te behouden en te vergroten. “Beleef het gebied!”, is de oproep, want inspiratie voor de toekomst begint bij wilde ideeën en dromen.


Ook het samen sleutelen aan de betekenis van een vitaal buitengebied voor Zundert leidt tot verrassende uitkomsten. Want ook al start iedere groep in deze workshop vanuit een andere invalshoek, toch duiken er gezamenlijke waarden op die van belang zijn voor het grotere geheel. Historie en eigen identiteit liggen aan de basis voor het dromen over de toekomst van het gebied. Blijf dus de verbindingen en samenhang tussen dat wat speelt in het gebied overzien, is het devies.


Erik van Merrienboer daagt de aanwezigen tot slot uit om te dromen over het panorama voor West-Brabant: “Ga de uitdaging aan om de ervaringen, inzichten, ideeën en verhalen van vandaag om te zetten in een visionair beeld voor de omgevingskwaliteit van en in West-Brabant!”

Deel op social media