Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen

In 2018 heeft de provincie samen met de Brabantse regio’s nieuwe prognoses gemaakt van de ruimtebehoefte aan bedrijventerreinen. Deze vormen de basis voor de afspraken die de regio’s maken over de vraaggerichte ontwikkeling van bedrijventerreinen. Samenwerken in de regio staat hierin centraal. Doel is om te zorgen voor een kwalitatieve match tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen, de bestaande voorraad terreinen up-to-date te maken en houden voor de toekomstige marktvraag en kansrijke locaties sneller te verduurzamen. De provincie zorgt jaarlijks voor actuele informatie om de bedrijventerreinafspraken te volgen. De regio’s kunnen deze informatie gebruiken voor het bijstellen van de afspraken en het ontwikkelen van beleid om terreinen toekomstbestendig te houden. Dit magazine geeft de cijfers tot en met 2019. Het betreft dus de ontwikkelingen op de Brabantse bedrijventerreinen van vóór de coronacrisis en de daarmee samenhangende afname van bedrijvigheid in een deel van de sectoren. De impact van de crisis op onze economie en de sectoren, en dus ook op de ontwikkelingen van de bedrijventerreinen, is nog onzeker.

Samenvatting

Ontwikkeling economie

Werkgelegenheid bedrijventerreinen

Gronduitgifte bedrijventerreinen

Match vraag en aanbod bedrijventerreinen

Veroudering van bedrijventerreinen

Leegstand op bedrijventerreinen

Verduurzaming bedrijventerreinen

Colofon