Veroudering van bedrijventerreinen

De oppervlakte verouderd bedrijventerrein is toegenomen

Ten minste 9% van de bruto oppervlakte op bedrijventerreinen is verouderd. Vooral in West-Brabant liggen veel hectaren verouderd bedrijventerrein. Bij ruim de helft van de verouderde terreinen wordt de veroudering aangepakt. Het betreft voor 70% een revitalisering. Ook zal 86 ha bedrijventerrein transformeren naar een andere functie. Vooral op stedelijke (consumentgerichte) terreinen zijn relatief veel hectaren verouderd en worden ook veel hectaren getransformeerd. Sinds 2014 is van ruim 700 ha bedrijventerrein de herstructurering afgerond en is 76 ha getransformeerd naar een andere functie.

Tabel 5.1 Stand van zaken verouderde bedrijventerreinen in Noord-Brabant, 1-1-2020

De oppervlakte verouderd bedrijventerrein is in 2019 met 377 ha toegenomen

Van de totale bruto oppervlakte aan bedrijventerreinen is 9% als verouderd opgegeven op 1-1-2020. Dit is 3% meer dan op 1-1-2019. Dit komt o.a. doordat in de gemeente Breda drie grote terreinen als geheel verouderd zijn opgegeven in 2020. Bij 43% van de verouderde terreinen is niet aangegeven hoe groot de verouderde oppervlakte is. Geschat wordt dat de verouderde oppervlakte op deze terreinen nog eens 2 - 5% van de totale bruto oppervlakte betreft.

Bij 30% van alle bestaande Brabantse bedrijventerreinen is door gemeenten opgegeven dat ze (geheel of gedeeltelijk) verouderd zijn. Voor bijna de helft van de verouderde terreinen pakken gemeenten de herstructurering (voorlopig) niet op (82 van de 175 terreinen). Dit betreft vooral kleinere terreinen waarvan maar een gedeelte verouderd is. Van de terreinen die wel worden opgepakt, is ruim een kwart in uitvoering (24 van de 93 terreinen).

In de periode 2014-2019 is de herstructurering van 52 bedrijventerreinen afgerond. Er zijn 4 terreinen geheel getransformeerd naar een andere functie en 15 gedeeltelijk. Hierdoor is 706 hectare bedrijventerrein niet meer verouderd en is 76 hectare getransformeerd naar een andere functie.

Figuur 5.1 Stand van zaken herstructurering bedrijventerreinen in Noord-Brabant (% aantal terreinen en % bruto hectaren), 1-1-2020

Een relatief groot deel van de kleinschalige stedelijke (consumentgerichte) bedrijventerreinen is verouderd. Samen met de kleinschalige- functionele terreinen worden deze terreinen het vaakst getransformeerd naar een andere functie

Van de verouderde oppervlakte ligt bijna de helft op functioneel grootschalige terreinen. Dertig procent van de oppervlakte aan verouderd bedrijventerrein betreft stedelijk – klein tot middelgrote bedrijventerreinen, terwijl deze terreinen slechts 22% van de totale oppervlakte aan bedrijventerrein innemen. Bij de herstructureringsplannen die nu worden opgepakt of in uitvoering zijn, gaat het voor het overgrote deel (70%) om een revitalisering (verbetering openbare ruimte, aanpassen infrastructuur en gebouwen). In de plannen wordt 86 ha bedrijventerrein getransformeerd naar een andere functie. Het betreft voor 60% stedelijke kleinschalige en voor 40% functionele kleinschalige bedrijventerreinen.

Figuur 5.2 Verouderd bedrijventerrein (% van bruto ha) naar type terrein, Noord-Brabant, 1-1-2020

Tabel 5.2 Herstructurering naar soort en type terrein (in bruto ha), Noord-Brabant 1-1-2020

In West-Brabant liggen veel hectares verouderd bedrijventerrein, in Noordoost-Brabant wordt een relatief groot deel van de verouderde hectares nog niet aangepakt

In de regio Midden-Brabant is relatief het grootste aantal terreinen als verouderd opgegeven (32 van de 75 terreinen). Dit aantal zijn 7 terreinen meer dan vorig jaar. Ook in West-Brabant zijn dit jaar 6 terreinen meer als verouderd opgegeven. Wel wordt in beide regio’s dit jaar bij meer terreinen de veroudering aangepakt dan vorig jaar. In de regio Zuidoost-Brabant zijn juist minder terreinen als verouderd opgegeven.

Bij bedrijventerreinen in Midden-Brabant en West-Brabant waarvan de veroudering nog niet wordt opgepakt gaat het om relatief kleine verouderde oppervlaktes, gemiddeld is ongeveer 1 ha per terrein verouderd. Het gaat om: 32 hectares (West) en 15 hectares (Midden) verouderd bedrijventerrein. In Zuidoost-Brabant moeten nog plannen worden gemaakt voor 38 hectare verouderd terrein, verdeeld over 13 terreinen. In Noordoost-Brabant zijn het ook de kleinere terreinen die nog niet worden aangepakt: het gaat om 41 ha, verdeeld over 27 terreinen.

Figuur 5.3 Stand van zaken herstructurering bedrijventerreinen in Noord-Brabant (% van aantal terreinen), per RRO-regio, 1-1-2020 (bron IBIS)

Tabel 5.3 Stand van zaken herstructurering bedrijventerreinen (aantal terreinen) per regio, 1-1-2020

Tabel 5.4 Herstructurering naar planfase (in bruto ha) per regio, 1-1-2020

Tabel 5.5 Herstructurering naar soort (in bruto ha) per regio, 1-1-2020

Deel op social media