Ontwikkeling Brabantse economie

Brabantse economie terug op landelijk groeipad. Impact van Corona op de economische groei is nog onzeker.

De groei van de Brabantse economie keerde in 2019 terug naar het landelijk groeipad: al vijf jaar op rij groeide de Brabantse economie sterker dan landelijk. Deze voorsprong is er niet meer in 2019, de Brabantse groei lag in dit jaar met 1,7% net iets onder het landelijk gemiddelde. De groei is evenwichtig verdeeld over Brabantse regio’s: alle vier de Brabantse regio’s behoren tot het economische kerngebied van Nederland.

Figuur 1.1 Ontwikkeling economische groei in Noord-Brabant en Nederland, 2003-2020 (% bbp)

De meest actuele raming van de economische groei in 2020 is van december 2019, dus nog van vóór de uitbraak van het Coronavirus. De impact hiervan op onze economie en de sectoren is nog zeer onzeker. In april 2020 lag circa een vijfde van onze economie stil. In het basisscenario van ING krimpt de economie 6 tot 8% ten opzichte van het voorgaande jaar. In dit scenario ligt het dieptepunt in april en mei, en zijn aan het eind van het jaar de meeste grote sectoren qua omzet weer in de buurt van hun ‘normale niveau’.

Figuur 1.2 Ontwikkeling economische groei per Corop-regio in Brabant, 2003-2020 (% bbp)

Van de Brabantse regio’s stak vooral Zuidoost-Brabant er in de afgelopen jaren qua groei bovenuit. In 2019 lag de groei in Noordoost-Brabant met ruim 2% hoger dan in de andere regio’s.

Belang Noord-Brabant in Nederlandse economie is stabiel

Tussen 2003 en 2019 is de werkgelegenheid in Noord-Brabant gegroeid met 14,4% en in Nederland met 15,5%. De groei in de toegevoegde waarde lag veel hoger: in Noord-Brabant groeide de toegevoegde waarde tussen 2003 en 2017 met 49%. Dat was meer dan in Nederland (46%). Noord-Brabant heeft een aandeel van 15% in de Nederlandse economie. Dit geldt zowel voor de toegevoegde waarde als voor de werkgelegenheid. Het aandeel in de werkgelegenheid is tussen 2007 en 2016 gedaald, maar ligt nog altijd hoger dan het aandeel van Brabant in de Nederlandse bevolking. In 2017 is het aandeel in de werkgelegenheid weer iets gestegen en daarna blijft het in 2018 en 2019 ongeveer 15%. Ook het Brabantse aandeel in de toegevoegde waarde ligt vanaf 2010 boven het aandeel van Brabant in de Nederlandse bevolking.

Figuur 1.3 Ontwikkeling aandeel Noord-Brabant in de Nederlandse economie, 2003-2019

Noord-Brabant heeft veel industrie: 21% van de toegevoegde waarde in de Nederlandse industrie komt uit Brabant. Ook de sectoren bouw, handel (groothandel + detailhandel) en landbouw hebben een bovengemiddeld aandeel in de toegevoegde waarde. Van de vier Brabantse Corop-regio’s springt vooral Zuidoost-Brabant eruit met een aandeel in de toegevoegde waarde van Nederland dat sinds 2003 is toegenomen tot boven de 5%. Het aandeel van de Corop-regio Midden-Brabant blijft ongeveer gelijk. De toegevoegde waarde van de Corop-regio’s West-Brabant en Noordoost-Brabant groeit minder snel dan die in Nederland (fig. 1.6), waardoor het aandeel een dalende trend laat zien.

Figuur 1.4 Ontwikkeling aandeel toegevoegde waarde Noord-Brabant in toegevoegde waarde Nederland, per sector 2003-2017

Figuur 1.5 Ontwikkeling aandeel toegevoegde waarde per Brabantse Corop-regio in toegevoegde waarde Nederland, per sector 2003-2017

Figuur 1.6 Ontwikkeling bruto toegevoegde waarde Corop-regio's in Brabant en Nederland, index 2011 = 100

Deel op social media