Werkgelegenheid

Detailhandel

Daling werkgelegenheid detailhandel, waarschijnlijk als gevolg van corona

Het aantal banen in de detailhandel is vorig jaar voor het eerst sinds 2013 gedaald. Dit is waarschijnlijk een direct gevolg van de beperkende maatregelen vanwege corona. De werkgelegenheid bij fysieke winkels daalde met ruim 3.000 banen (tabel 13) tot ongeveer het niveau van 2017. In de internethandel nam het aantal banen nog wel toe met ruim 1.500 banen, waarmee de groei in de internethandel zich gestaag voortzet (figuur 3).

Tabel 13. Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de detailhandel in Brabant

Figuur 3. Ontwikkeling werkgelegenheid fysieke winkels in vergelijking met internethandel

De daling van de werkgelegenheid in de detailhandel doet zich zowel voor in de dagelijkse als niet-dagelijkse winkels (rapport 8 pagina 2). Vooral de daling bij de dagelijkse winkels is opmerkelijk omdat daar sinds 2004 altijd sprake was van een stijging van het aantal banen.

Grootste daling werkgelegenheid detailhandel in Noordoost-Brabant

De daling van de werkgelegenheid in de detailhandel is het grootst in Noordoost-Brabant. Hier nam het aantal mensen dat werkt in de detailhandel met 3 procent af. Opvallend is dat deze daling voor een groot deel voor rekening komt van de werkgelegenheid in speciaalzaken in deze regio. In de regio Zuidoost-Brabant was de daling van de werkgelegenheid zeer gering. In de twee andere Brabantse regio’s daalde werkgelegenheid met ongeveer 1 procent.

Verdeeld over de verschillende typen gemeenten is ook overal een daling van de werkgelegenheid te zien (rapport 8, pagina 1). In de vier grootste steden is de afname het grootst met gemiddeld 2%. In de overige (kleinere) gemeenten is er een daling, maar deze is slechts 0,3 procent van het aantal banen in de detailhandel.

Rapport 8. Ontwikkeling werkgelegenheid per type stad en regio

Werkgelegenheid Mode & Luxe en Vrije tijd daalt het sterkst

De afname van de werkgelegenheid is het grootst in de branches Mode & Luxe en Vrije tijd. Bij deze branches was er de afgelopen jaren een stabilisatie van de werkgelegenheid, na een sterke afname in de jaren ervoor. Door de coronacrisis zijn deze branches echter opnieuw hard geraakt. De werkgelegenheid loopt ook terug in de andere branches met voornamelijk fysieke winkels. Alleen bij In/Om huis is er nog een lichte stijging van de werkgelegenheid te zien, maar dan wel door de werkgelegenheid gebonden aan de internethandel. Onder de branches Overige Detailhandel en Voeding en Drogisterij vallen alleen bedrijven gericht op internethandel (niet de fysieke winkels die vergelijkbare producten verkopen). Deze branches laten nog een grote relatieve stijging van de werkgelegenheid zien.

Rapport 9. Ontwikkeling werkgelegenheid per branche

Deel op social media