Niet-detailhandel

Panden in gebruik

Trend toename dienstverlening zet door

In het afgelopen jaar nam het aantal panden in gebruik door de niet-detailhandel verder toe en liet zelfs een grotere toename zien dan in 2019, vóór corona. Niet-detailhandel is alle retail waar diensten aan consumenten worden verkocht. Voorbeelden zijn restaurants, musea, kappers en uitzendbureaus. Het ging met name om de branche Cultuur en Ontspanning, maar ook in de branches Ambacht en Horeca werden in 2020 nog meer panden in gebruik genomen. Vooralsnog lijkt er geen sprake te zijn van stagnatie van de vraag naar retailpanden door de niet-detailhandel.

Meer panden in gebruik door niet-detailhandel

In het afgelopen jaar heeft de niet-detailhandel 224 panden in gebruik genomen voor de verkoop van diensten aan consumenten. Dit betekent een groei van één procent vergeleken met het totaal aantal panden dat in gebruik is (tabel 8). Een deel van de panden zal waarschijnlijk overgegaan zijn van detailhandel naar niet-detailhandel. De toename in 2020 is een voortzetting van de trend van de laatste jaren. De niet-detailhandel nam de voorbije zes jaar in Noord-Brabant 1144 panden extra in gebruik.

Tabel 8 Ontwikkeling van het aantal panden in gebruik door de niet-detailhandel in relatie tot de overige retailvoorraad

Oppervlakte niet-detailhandel neemt sneller toe dan het aantal panden

Naast de toename van het aantal panden is ook de oppervlakte in gebruik voor niet-detailhandel het afgelopen jaar toegenomen. Er kwam netto bijna 44.000 vierkante meter bij en dat is een groei van 3% (tabel 9). De toename in oppervlakte is groter dan de toename in het aantal panden, er is dus sprake van schaalvergroting.

Tabel 9. Ontwikkeling retailvoorraad in Noord-Brabant 2014-2020 (in aantal winkelmeters) – niet-detailhandel. Meters in gebruik en leeg.

Veel panden in gebruik genomen buiten winkelcentra

De niet-detailhandel kende in 2020 een groei van 1,5% in Brabant. De toename vond vooral plaats bij verspreide winkels (rapport 5). Dat zijn panden buiten de winkelcentra. Het aantal panden dat in gebruik is door niet-detailhandel nam in 6 jaar tijd het meeste toe in de vier grootste steden (13%). In de tien middelgrote steden en de overige gemeenten lag deze groei veel lager (5%) (tabel 10). In het afgelopen jaar was de groei van de niet-detailhandel het grootst in de vier grootste steden en tien middelgrote steden. Van de Brabantse regio’s liet de regio Zuidoost-Brabant de grootste groei zien.

Rapport 5. Ontwikkeling niet-detailhandel per type stad, type winkelgebied en regio 2014-2020

Tabel 10. Niet-detailhandel in Noord-Brabant per type winkelgebied en type stad 2014-2020 (in aantal panden)

Sterke groei bij cultuur en ontspanning

De grootste toename in panden was in 2019 nog te zien binnen de branches Ambacht (3%) en Horeca (2%). In 2020 zat de meeste groei in de branche Cultuur & Ontspanning (9%) (rapport 6), vooral in Recreatie (escaperooms 60 panden) en Sport (fitness 40 panden).

Horeca en ambacht (kappers, tattooshops) groeiden gemiddeld in de afgelopen zes jaar nog altijd het hardst. Deze branches werden in 2020 het zwaarst getroffen door de coronamaatregelen en bleven het langst gesloten. Toch zat daar het afgelopen jaar nog groei in.

De horeca groeide in de afgelopen 6 jaar vooral in de vier grootste steden (18%), ook nog in het afgelopen jaar (tabel 11). Ambacht groeide in 2020 het meest in de 10 middelgrote steden. Cultuur & Ontspanning liet overal een groei zien.

Rapport 6. Ontwikkeling niet-detailhandel in Noord-Brabant naar branches 2014-2020

Tabel 11. Niet-detailhandel in Noord-Brabant 2014-2020 per branche (in aantal panden)

Deel op social media