Detailhandel

Winkels in gebruik

Vertraging in trend van winkelsluitingen, aantal ‘meters’ stabiel

De trend van de afname van het aantal winkels, zet zich in 2020 voort. Wel lag, ondanks de lockdown, het aantal winkelsluitingen in het afgelopen jaar met 322 toch minder hoog dan in het piekjaar 2019. In de branches Mode & Luxe en In/Om Huis verdwenen de meeste winkels.

Het aantal winkelmeters in gebruik nam in 2020 niet af; de trend van schaalvergroting zette zich ook in het afgelopen jaar voort. In de periode 2014-2020 bleef daardoor de totale winkelvoorraad in vierkante meters (inclusief lege meters) nagenoeg gelijk. Dit is in overeenstemming met de doelstelling ‘per saldo geen winkelmeter erbij’.

Ook in 2020 groot aantal winkelsluitingen, maar minder dan in het jaar vóór corona

In de afgelopen 6 jaar zijn per saldo ruim 1600 winkels gesloten. In 2019 was dit aantal het hoogste met 394 winkelsluitingen, in het afgelopen jaar sloten 322 winkels hun deur (tabel 4). Procentueel gezien daalde het aantal winkels in 2020 met 2,5%. Dat is ruim een half procent meer dan de gemiddelde daling sinds 2014.

Tabel 4. Ontwikkeling van het aantal winkels voor de detailhandel in relatie tot de overige retailvoorraad

Gelijkblijvend winkeloppervlak en dus schaalvergroting

Het aantal winkelmeters blijft al tien jaar relatief stabiel. Ook het afgelopen jaar nam het totale winkeloppervlak slechts toe met ruim 6000 vierkante meter (0,3%). In 2020 is er vergeleken met 2014 een lichte daling van 1%, vooral door een daling in 2019 (tabel 5). Omdat het aantal winkels wel gestaag blijft afnemen is er duidelijk sprake van een schaalvergroting (rapport 2, pagina 2). Een trend die al sinds 2008 is ingezet en zich in 2020 dus doorzet. Dit is in de winkelstraat te herkennen aan winkels die groter worden, bijvoorbeeld door het samenvoegen van kleinere winkelpanden.

Tabel 5. Ontwikkeling van de oppervlakte detailhandel in relatie tot de overige retailvoorraad

De daling van het aantal winkels doet zich overal in Brabant voor

In elk type winkelgebied en type stad was in 2020 sprake van een afname van het aantal winkels in gebruik, behalve bij de woonboulevards (rapport 3, pagina 1). Die bleven in omvang gelijk. De afname van het aantal winkels in gebruik lag in de dorps- en stadscentra ruim 1 procent hoger dan in de wijkcentra en bij de verspreide winkels. In de 47 kleinere gemeenten nam het aantal winkels in het afgelopen jaar minder hard af dan in de tien middelgrote en vier grootste steden. In de regio Noordoost-Brabant nam het aantal winkels in gebruik bij de detailhandel iets meer af dan in de andere regio’s.

De totale oppervlakte aan winkelruimte bleef de afgelopen jaren stabiel (rapport 3, pagina 2). De overblijvende winkels zijn dus gemiddeld groter.

Rapport 3. Ontwikkeling detailhandel in Noord-Brabant per type stad, type winkelgebied en regio 2014-2020

Meeste winkels in de dorps- en stadscentra

Ondanks de afname van het aantal in dorps- en stadscentra zijn hier absoluut gezien nog wel de meeste winkels te vinden (tabel 6). In de 47 overige gemeenten zijn relatief veel verspreide winkels buiten de winkelcentra te vinden. In de 4 grootste steden is er een relatief groot aanbod van winkels in wijkcentra.

Tabel 6. Detailhandel in Noord-Brabant per type winkelgebied en type stad 2014-2020 (in aantal winkels)

Veel winkels met Mode & Luxe en In/Om huis gesloten

In alle branches nam het aantal winkels af. De supermarkten zijn een uitzondering, met een kleine toename (rapport 4, pagina 1). Het aantal winkelsluitingen was het grootst bij Mode & Luxe (128 winkels) en In/Om Huis (102 winkels). Dit geldt zowel voor het afgelopen jaar als voor de periode tussen 2014 en 2020. Het aantal winkels in beide branches is ook het hoogste in absolute zin (tabel 7). De grootste relatieve afname in het aantal winkels was in 2020 te zien bij Persoonlijke Verzorging (ruim 4% van het totaal aantal winkels) en Vrije tijd (bijna 4%).

In tegenstelling tot het aantal winkels is de oppervlakte bij de meeste branches toegenomen of gelijk gebleven (rapport 4, pagina 2). Alleen in de branche Persoonlijke Verzorging nam de oppervlakte duidelijk af. Bij persoonlijke verzorging is er daardoor ook geen sprake van schaalvergroting. In alle andere sectoren vindt wel schaalvergroting plaats.

Rapport 4. Ontwikkeling detailhandel in Noord-Brabant per branche 2014-2020

Tabel 7. Detailhandel in Noord-Brabant per branche 2014-2020 (in aantal winkels)

Deel op social media