Inleiding

Dit magazine geeft in het eerste deel informatie over de feitelijke situatie op Brabantse bedrijventerreinen tot en met 2021. Het tweede deel gaat in op (nieuwe) cijfers over de verwachte behoefte aan ruimte voor terreinen tot 2030 met een doorkijk naar de periode daarna (tot 2040).

Inleiding van gedeputeerde Erik Ronnes

Gedeputeerde Erik Ronnes (Ruimte & Wonen) vat in onderstaande video de belangrijkste conclusies van het magazine samen.

In dit magazine

Bedrijventerreinen bieden vestigingsmogelijkheden voor bedrijven en dragen daarmee bij aan de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in Noord-Brabant. Het magazine geeft inzicht in de ontwikkeling van de (kwaliteit van de) voorraad bedrijventerreinen. De ruimte in Brabant is schaars en daarom houden we bij hoeveel bedrijventerreinen er worden uitgegeven en hoe het planaanbod zich ontwikkelt. Ook kijken we naar de leegstand en veroudering van bedrijventerreinen. Daarnaast nemen we feiten en cijfers op over verduurzaming van terreinen.

In het tweede deel van het magazine geven de prognosecijfers inzicht in de soort, het tempo en de hoeveelheid vraag naar bedrijventerreinen die in de toekomst te verwachten valt. We kijken naar de mate waarin het beschikbaar aanbod kan voorzien in deze ruimtevraag. Deze cijfers gebruikt de provincie om samen met de Brabantse regio’s regionale (programmerings-)afspraken te maken.

Deel op social media