Werkgelegenheid op bedrijventerreinen

Werkgelegenheid op bedrijventerreinen voor tweede jaar op rij gelijk gebleven

De werkgelegenheid op bedrijventerreinen in Noord-Brabant is de afgelopen twee jaar vrijwel niet toegenomen. Dit in tegenstelling tot het aantal banen buiten bedrijventerreinen. In Noordoost-Brabant was er nog wel een kleine groei van het aantal banen op bedrijventerreinen. In West-Brabant daalde het aantal banen op bedrijventerreinen juist. In de meeste (top)sectoren is de werkgelegenheid op bedrijventerreinen ook gelijk gebleven. In de logistiek en groothandel is de grootste stijging te zien.

Aantal banen op bedrijventerreinen groeit niet meer

Circa 38% van alle werkgelegenheid in Noord-Brabant ligt op bedrijventerreinen, in totaal gaat het om 513.000 banen. Dit aantal is voor het tweede jaar op rij weinig veranderd (rapport 2.1a). In 2021 kwamen er 575 banen op bedrijventerreinen bij. Ter vergelijking tussen 2014 en 2019 groeide het aantal banen op bedrijventerreinen gemiddeld met ruim 10.000 banen per jaar. Deze groei was toen ook duidelijk hoger dan de banengroei buiten bedrijventerreinen. De werkgelegenheid buiten bedrijventerreinen groeide in 2021 wel met ruim 18.000 banen.

De stagnerende banengroei op bedrijventerreinen staat niet in verhouding tot de groei van de toegevoegde waarde in de industrie (hoofdstuk 1) en de hoge uitgifte van gronden op bedrijventerreinen (hoofdstuk 3).

Rapport 2.1 Ontwikkeling werkgelegenheid op en buiten bedrijventerreinen (bron: LISA, bewerking provincie Noord-Brabant)

Meer banen op bedrijventerreinen in Noordoost-Brabant

Het aantal banen op bedrijventerreinen is vooral gegroeid in de regio Noordoost-Brabant (rapport 2.1b). Hier nam het aantal banen met ruim 1.800 (1,4%) toe. In de regio's West- en Midden-Brabant daalde het aantal banen op bedrijventerreinen met respectievelijk ruim 900 (0,8%) en bijna 600 (0,7%) banen. In Zuidoost-Brabant bleef het aantal banen op bedrijventerreinen nagenoeg gelijk (250 (0,1%) meer banen).

De stijging van het aantal banen op bedrijventerreinen in Noordoost-Brabant komt vooral voor rekening van de sector logistiek en groothandel (rapport 2.2a). In de regio Zuidoost-Brabant is het aantal banen in deze sector ook gestegen, daar staat echter een daling van het aantal banen op bedrijventerreinen in de publieke sector (overheid, onderwijs en zorg), tegenover. In West-Brabant liep de werkgelegenheid op bedrijventerrein vooral terug bij de consumentendiensten (bijvoorbeeld detailhandel, horeca en recreatie). In Midden-Brabant was dit het geval bij de industrie.

Vooral meer banen in de logistiek en groothandel

In de belangrijkste sectoren op bedrijventerreinen is sprake van een kleine verandering van het aantal banen. In de logistiek en groothandel was de stijging van het aantal banen met bijna 2.300 (1,8%) het grootst (rapport 2.2a). In de bouw, handel en reparatie nam het aantal banen met ruim 800 (1,5%) toe. In de ICT en zakelijke dienstverlening steeg het aantal banen slechts met ruim 100 (0,1%). Bij industriƫle bedrijven op bedrijventerreinen nam het aantal banen af met bijna 800 (0,4%). Dit is voor het eerst sinds 2015 dat het aantal banen in de industrie op bedrijventerreinen daalt. In de op bedrijventerreinen kleinere sectoren consumentendiensten en overheid, onderwijs en zorg, daalde het aantal banen op bedrijventerreinen met ruim 900 banen (respectievelijk 3% en 4%).

Binnen de industrie daalde de werkgelegenheid vooral in de sector hightech systems en materials (HTSM) (rapport 2.2b). Het aantal banen nam in 2021 af met bijna 700 (0,8%) Tot dit jaar was dit de sector met juist de grootste banengroei op bedrijventerreinen. Ook in de voedingsmiddelenindustrie en de chemie daalde het aantal banen, in beide sectoren met ruim 200 banen (1%). Met 3% steeg het aantal banen bij bedrijven actief in delfstoffen, nutsvoorzieningen en recycling relatief het meest (bijna 200 banen). In de overige industrie steeg het aantal banen ook met bijna 200 (0,5%).

Rapport 2.2 Groei werkgelegenheid op en buiten bedrijventerreinen naar sector (bron: LISA, bewerking provincie Noord-Brabant)

Lagere groei topclusters op bedrijventerreinen

Het aantal banen in de topclusters op bedrijventerreinen is met 1.400 toegenomen (rapport 2.2c en 2.2d). Buiten topclusters is de werkgelegenheid op bedrijventerreinen juist afgenomen. Opvallend is wel dat het aantal banen in de topclusters buiten bedrijventerreinen met bijna 2.100 toenam. Dit is voor het eerst sinds 2013 dat de topclusters buiten bedrijventerreinen harder groeiden dan op bedrijventerreinen. Omdat de verschillen klein zijn, bevindt nog wel steeds 58% van de banen in de topclusters zich op bedrijventerreinen.

Binnen de topclusters op bedrijventerreinen groeide de sector logistiek het meest (ruim 1.010 banen). Alleen in de topsector biobased daalde de werkgelegenheid op bedrijventerreinen met ruim 200 banen. Buiten bedrijventerreinen nam de werkgelegenheid in alle topsectoren toe (behalve agro & food) en het meest in de sectoren hightech systems en materials en maintenance (HTSM).

Deel op social media