“Provincie: pak regie op groeiende ruimtevraag en zorg voor balans tussen wonen en werken.”

Ellen Kroese, directeur VNO-NCW Brabant-Zeeland: “We zien in de praktijk al wat de nieuwe prognoses ook aantonen: de ruimte voor bedrijven in Brabant is schaars. Er zijn heel veel ondernemers, van mkb tot grote productiebedrijven, die ruimte zoeken. Ondernemen is nou eenmaal dynamisch, stilstand is achteruitgang. Heel veel bedrijven moeten dus stappen zetten en dat vergt vaak nieuwbouw. Ze zoeken ruimte voor zowel groei als innovatie en dat is in Brabant moeilijk te vinden. Met als gevolg dat bedrijven niet alleen meer binnen de eigen regio kijken naar een goede plek, maar over de provinciegrens heen.”

“En dat is zonde. Qua inwoners blijft Brabant groeien. Die mensen willen ergens wonen, maar ook graag in de buurt werken. Er is dus meer ruimte nodig voor nieuwe woningen én voor bedrijven om te kunnen werken. En dan is er ook nog eens ruimte nodig voor alle vervoerbewegingen van al die mensen. Mijn oproep aan de provincie is daarom: zorg voor een goede balans.”

“Ik denk dat je een deel van de ruimtevraag voor bedrijven kunt opvangen door bedrijventerreinen efficiënter in te richten. Ik zie bedrijventerreinen met bedrijven die aan het water liggen, maar daar geen gebruik van maken voor bijvoorbeeld transport. Dat gaat dan toch via de weg, terwijl dat vervoer ook goed over het water kan. Dat is veel duurzamer en scheelt ruimte op de weg.”

“Een deel van de bedrijven kan ook de hoogte in. Voor een bepaald type bedrijf kun je met verdichting echt een deel van de ruimtevraag kan opvangen. Op campusachtige terreinen of in stedelijk gebied bijvoorbeeld. Dat geldt niet voor alle bedrijven. Zwaardere industrie of afvalverwerkende bedrijven

Zij zijn daarin nu eerste contactpersoon. Terwijl de provincie een bredere blik heeft, economische karakters van de regio’s goed kent en de capaciteit in huis heeft om echt te sturen op de meerwaarde van een bedrijf op een bepaalde plek.”

“Als provincie kun je bedrijven ook actief de hand reiken. Past een bedrijf beter op een andere plek? Neem initiatief: kijk voor een passende nieuwe plek, maak samen een plan, strijk processen glad. Of kijk naar het mkb: voor veel ondernemers zit hun pensioen in het pand. Terwijl ze prima in een bedrijfsverzamelgebouw zouden passen. Misschien is daar een oplossing te bedenken. Dan komt er weer ruimte vrij.”

“Overigens vind ik niet dat we zomaar alle bedrijven in Brabant de ruimte moeten geven. Grote logistieke bedrijven blijven de komende tijd veel ruimte vragen. Ons standpunt is dat bestaande bedrijven moeten kunnen groeien. Bij nieuwe bedrijven moet je goed kijken naar hun toegevoegde waarde voor de Brabantse economie. Is het alleen een doorvoerpunt? Dan wil je die misschien niet laten landen. De provincie kan de

bijvoorbeeld zijn ook van grote meerwaarde. Die moeten we juist de ruimte bieden, verder weg van stad en dorp. Het juiste bedrijf op de juiste plek dus.”

“Zo’n efficiëntere inrichting gaat niet vanzelf. Dat vraagt een stevigere regierol van de provincie. Om een paar redenen: we zien dat parkmanagement op bedrijventerreinen echt verschil maakt. Op terreinen met parkmanagement hebben wij een aanspreekpunt, zij hebben zicht op de bedrijven en beschikbare ruimte op een terrein, je maakt samen sneller stappen met verduurzaming. Als provincie kun je stimuleren en organiseren dat er op meer terreinen parkmanagement komt."

"Daarnaast horen wij van bedrijven dat zij bij het zoeken naar ruimte om bijvoorbeeld uit te breiden, vastlopen bij gemeenten.

gemeente helpen dat selectief vestigingsbeleid te gaan voeren. Maar, met die efficiëntieslag en sturing vangen we maar een deel op van de ruimtevraag die op ons af komt."

"Uiteindelijk kunnen we niet zonder nieuwe bedrijven-terreinen, omdat het bedrijfsleven zich nu eenmaal moet kunnen blijven ontwikkelen. In de stad en buiten de stad. Goed doordacht en in balans met de woning- en mobiliteitsopgave. Provincie: aan de slag!”

Ellen Kroese, directeur VNO-NCW Brabant Zeeland

Deel op social media