Bezoek 11 juni het grootste project in uitvoering van de provincie: Nieuwe Verbinding N69

De provincie Noord-Brabant is wegbeheerder van bijna 600km aan provinciale wegen. Jaarlijks vinden op diverse locaties in Brabant reconstructies van bestaande wegen plaats of worden nieuwe wegen aangelegd. Wil je een kijkje in de keuken nemen? Pak je kans en bezoek de excursie naar het project N69; een 8,5km nieuwe weg in het landschap met onder meer 10 viaducten, 2 verdiepte liggingen en 2 beekdalbruggen van ruim 250m lang. In totaal is € 80 miljoen geïnvesteerd in deze nieuwe weg. Deze excursie is exclusief voor derde- en vierdejaars studenten Civiele Techniek van de Avans Hogeschool.

Programma excursie

  • Vanaf 08:45 uur: ontvangst
  • 09:00 - 10:00 uur

a. Presentatie op het project door projectmanager en omgevingsmanager N69 b. Wat houdt het werk als Opdrachtgever in; welke verschillende functies zitten er in het team van de provincie bij een project als deze en wat houdt hun taak in (toelichting oa door Technisch manager)

  • 10.00-12.00 uur

Bezoeken van diverse bouwlocaties buiten; de viaducten en bruggen in aanbouw, het cunet van de nieuwe N69 (opent vanaf eind 2021), faunatunnels, etc. (de provincie zorgt voor vervoer en veiligheidskleding)

  • 12.00 uur Terugkomst in de bouwkeet en einde excursie

Datum: vrijdag 11 juni Tijdstip: 8:45 -12:00 uur Locatie: Bouwkeet N69, Westerhovenseweg 39 in Dommelen

Aanmelden: mail naar JAMHendriks@brabant.nl (uiterlijk 31 mei)

Het aantal deelnemers is afhankelijk van wat mogelijk is in relatie tot de dan actuele situatie van corona. De deelname wordt bepaald naar aanleiding van de volgorde van aanmelding.

Nieuwe verbinding N69

De huidige provinciale weg N69 gaat dwars door Aalst en Valkenswaard en veroorzaakt er veel overlast. Zo creëren vrachtwagens in de winkelstraten verkeersonveilige situaties, en ondervindt het lokale verkeer hinder aan opstoppingen en sluipverkeer. Om de bereikbaarheid en doorstroming voor de regio en de leefbaarheid voor de bewoners in de regio te verbeteren, legt de provincie Noord-Brabant een 8,5km lange nieuwe 80 km weg aan die buiten de dorpen ligt. De weg krijgt twee aparte rijstroken, die gescheiden worden door een middenberm. De nieuwe weg krijgt stil asfalt en wordt landschappelijk goed ingepast. Er komen ruime beekdalpassages en goede voorzieningen om de nieuwe weg veilig te kunnen kruisen.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Provincie Noord-Brabant

Brabant is een topregio op het gebied van kennis en innovatie waar het goed leven, wonen en werken is. Het bestuur van de provincie investeert in Brabant om ook in de toekomst deze toppositie te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Bereikbaarheid van Brabant is essentieel voor een goed draaiende economie. Maar het is druk op onze Brabantse wegen. Daarom werkt de provincie samen met partners aan een veilig, slim en duurzaam mobiliteitsnetwerk. Bij het programma Infrastructurele projecten werken zo'n circa 75 collega's met passie aan het Brabantse wegennet.