Voorwoord

Beste lezer,

Welkom bij dit Energie voor Iedereen - magazine (EVI-magazine) over een inclusieve energietransitie. De energietransitie in de gebouwde omgeving slaagt alleen als iedereen mee kan doen. In 2019 zijn de gemeenten Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch en Bernheze gestart met de pilot ‘Energie voor Iedereen’. In deze pilots is in verschillende projecten getest hoe bewoners met een smalle beurs, wonende in een sociale huurwoning of in een eigen koopwoning, betrokken kunnen worden bij de energietransitie. Wat beweegt hen? Waar liggen kansen en mogelijkheden om hen te betrekken bij de transitie? Maar ook, welke knelpunten moeten opgelost zijn voordat deze huishoudens mee kunnen doen? De Brabantse provinciale pilot EVI is een samenwerking tussen de vier genoemde gemeenten, Enpuls B.V. en de provincie Noord-Brabant. Dit magazine beschrijft de geleerde lessen die binnen de pilots zijn opgedaan tot en met december 2020.

Wat kan je allemaal vinden in dit magazine?

Er worden verschillende thema’s en vraagstukken behandeld in dit magazine. Als je meer wilt lezen over de haalbaarheid en betaalbaarheid van een inclusieve energietransitie, lees dan verder in hoofdstuk 1. Werk je bij een gemeentelijke organisatie of bij een andere partij die een project rondom de inclusieve energietransitie gaat starten? Lees dan de algemene randvoorwaarden rondom het opstarten van een project in hoofdstuk 2. Bewoners zijn een belangrijke partner binnen dit vraagstuk. We wilden dan ook meer te weten komen over wie zij zijn, wat hen beweegt en waar zij zich bevinden. We vertellen je erover in hoofdstuk 3. We onderscheiden verschillende groepen bewoners, die elk hun eigen uitdagingen en hobbels tegenkomen om mee te kunnen doen aan de energietransitie. Achtereenvolgens besteden we aandacht aan de particuliere woningeigenaren (hoofdstuk 4), woningeigenaren in gespikkeld bezit (hoofdstuk 5) en bewoners van sociale huurwoningen (hoofdstuk 6). Om het contact aan te gaan met bewoners, maar ook om het gesprek binnen projectgroepen te faciliteren, zijn verschillende tools en producten (hoofdstuk 10) ontwikkeld. Het meest ingewikkelde, nog niet volledig opgeloste, vraagstuk is het financieringsvraagstuk, zowel voor de maatschappij als voor individuele huishoudens. Financiële oplossingen zijn een belangrijke randvoorwaarde voor deelname door huishoudens (met een smalle beurs). Wat is op dit moment (on)mogelijk op het gebied van financiering, welke belemmeringen vragen om oplossingen? Je leest het in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 beschrijven we de achtergrond van de vier pilotprojecten. Wil je meteen de belangrijkste leerlessen van EVI weten, ga dan naar hoofdstuk 9. Met het uitbrengen van dit EVI-magazine komt er formeel een eind aan de EVI-pilots. De pilotgemeenten willen een vervolg geven aan de geleerde lessen en uitgezocht wordt hoe de geleerde lessen ook Brabant breed opvolging zouden kunnen krijgen. Met dit EVI-magazine zetten we hierin een belangrijkste eerste stap. Wil je ook zelf aan de slag? Schroom dan niet om contact op te nemen met de betrokken projectleiders vanuit de gemeentes. Deze contactgegevens zijn te vinden op de pagina “Zelf aan de slag?”. We wensen je veel leesplezier!