10. Tools & producten

De pilot Energie voor Iedereen heeft verschillende tools en producten ontwikkeld. Deze zijn in co-creatie vanuit een social design aanpak ontwikkeld met stakeholders, ter ondersteuning én verbinding met de doelgroep en binnen de projectgroep. Hieronder een overzicht per categorie. Heb je vragen over de social design aanpak of één van de tools en/of producten? Neem contact op met info@wijzijnzet.nl

In gesprek met de doelgroep

Gesprekstool kennismaking - Bernheze

Deze tool is gebruikt in Bernheze om met particuliere huiseigenaren in gesprek te gaan over hun persoonlijke en financiële situatie en hun woning. Dit ging om open gesprekken zonder directe aanleiding.

Gesprekstool kennismaking - Tilburg

Deze tool is gebruikt in Tilburg om met particuliere huiseigenaren in gesprek te gaan over hun persoonlijke, financiële situatie en woning. De aanleiding was een aanstaande wijkrenovatie waar zij mogelijk aan mee konden doen.

Illustraties groot onderhoud

Illustraties zijn beter te begrijpen dan woorden. Deze set illustraties hebben we gebruikt in Breda in gesprekken met huurders om het aanstaande groot onderhoud en alle gevolgen makkelijker uit te leggen.

Coronaproof straatgesprekken

In Breda gingen we op straat in gesprek met wijkbewoners over welke maatregelen zij nu al nemen en zouden willen nemen in de toekomst. Door gebruik te maken van een groene loper, een bakfiets en een whiteboard konden we dat coronaproof doen.

Ondersteunen doelgroep

Stappenplan naar wijkrenovatie

Een wijkrenovatie is een complex proces. Particuliere woningeigenaren (gespikkeld bezit) moeten dit proces snappen om er zelf aan deel te kunnen nemen. In Tilburg hebben we meerdere malen een visueel stappenplan ingezet om bewoners hierbij te ondersteunen.

Hulp bij voorwerk - financiële mogelijkheden

Particuliere woningeigenaren (gespikkeld bezit) moeten op een bepaald moment beslissen of ze mee doen met de wijkrenovatie. Hiervoor hebben ze inzicht nodig in hun financiële mogelijkheden. Deze tool helpt hen bij het voorwerk dat hiervoor nodig is.

Aangepaste visualisatie voor gespikkeld bezit

In Tilburg hebben we de illustratie over de renovatie van de woningcorporatie aan hun huurders aangepast voor het gespikkeld bezit. Hier zijn de voordelen van de maatregelen voor de particuliere woningeigenaren en de bijbehorende kosten in beeld gebracht.

Rekenvoorbeeld energiebespaarlening

Renovatie van de woning gaat om grote bedragen die niet eenvoudig zijn op te brengen voor de doelgroep. Dit rekenvoorbeeld laat zien wat een energiebespaarlening aan maandlasten zou kosten en wat de renovatie aan besparing zou opleveren. Zo kregen particuliere woningeigenaren (gespikkeld bezit) in Tilburg meer inzicht in de maandlasten.

Communicatie met de doelgroep

Aantrekkelijke brief

Formele brieven van instanties worden vaak niet gelezen. In Tilburg gebruikten we een visueel aantrekkelijke brief in heldere taal met de contactpersonen zichtbaar in beeld.

Presentje als contactmoment in Tilburg

Toen er lang niks te melden was zijn we persoonlijk langs de deuren gegaan met een presentje. Zo hielden we op een positieve manier contact.

Aankondiging én resultaten van straatgesprekken

Formele brieven van instanties worden vaak niet gelezen. In Breda gebruikten we een herkenbare flyer om de straatgesprekken aan te kondigen. Diezelfde opmaak gebruikten we ook om onze inzichten uit die gesprekken weer aan bewoners terug te koppelen.

Presentje als gespreksaanleiding

Als je met bewoners in gesprek wilt is het fijn om een aanleiding te hebben. In Breda hadden we voor alle bewoners van de wijk een tasje met o.a. twee LED-lampen. Het overhandigen van het tasje was een positieve aanleiding om hen voor een gesprekje uit te nodigen.

Praatplaten projectgroep

Visualiseren als werkwijze

Door te visualiseren wat de uitdagingen en vraagstukken waren maakten we complexe materie begrijpelijk voor de betrokken stakeholders in de projectgroep. Dit hielp ons om keuzes te maken.

Flowchart wijkrenovatie en gespikkeld bezit

Betrekken van particuliere woningeigenaren bij wijkrenovatie maakt het proces complexer. Om vat te krijgen op dit proces hebben we in Tilburg de verschillende stappen en rollen van de stakeholders in een flowchart bijeen gebracht. Dit helpt bij vooruitblikken én bij terugkijken om te leren.

Analyse van gesprekken gespikkeld bezit

Door de gesprekken met woningeigenaren te analyseren en te visualiseren kregen de stakeholders in Tilburg een beter beeld van de uitdagingen en consequenties met betrekking tot de wijkrenovatie.

Inzichten terugkoppelen

Door open in gesprek te gaan met bewoners komt er veel meer informatie boven dan waar je in eerste instantie naar op zoek was. In Breda en in Tilburg hebben we die inzichten gebundeld zodat er binnen de gemeente acties op genomen kunnen worden.