Tot slot

De aanbevelingen zijn bedoeld als handreiking voor het gesprek tussen partijen in het complexe werkveld van ruimte en duurzame energie. Een gesprek dat kan leiden tot verbeteringen van de huidige werkwijze.

Energiek Brabant

De 7 aanbevelingen hebben ook aan de basis gestaan voor de ontwikkeling van het project Energiek Brabant. Dit is een initiatief van de provincie Noord-Brabant waarbij samen met partners is verkend of een nieuwe aanpak mogelijk zou kunnen zijn en hoe die eruit moet zien. De eerste indruk is positief, in de tweede helft van dit jaar (2020) zal het initiatief worden uitgewerkt in een concreet projectplan.

Deel op social media