Van ervaringen naar aanbevelingen

De ervaringen die de provincie Noord-Brabant de afgelopen jaren heeft opgedaan zijn interessant voor beleidsmedewerkers bij andere overheden, bestuurders en initiatiefnemers of projectontwikkelaars. Daarom bundelden we de geleerde lessen in een aantal aanbevelingen.

1. People – Planet – Profit

2. Toekomstbeeld voor ogen

3. Een transitie maak je samen

4. Regie en samenwerking

5. Ons landschap vraagt om aandacht

6. Samen bouwen

7. Spelregels bij de uitvoering