Colofon

Realisatie

Dit is een uitgave van de provincie Noord-Brabant gemaakt door:

Programma Energie

Teksten Marc van de Ven

Wim Hollemans Fotografie Beeldbank Enexis Groep

Contact

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1

5216 TV ‘s-Hertogenbosch

Postbus 90151

5200 MC ‘s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch, december 2020