Aanbeveling 6

Samen bouwen

Hoe gaan we van een beleidskader naar een kader voor de uitvoering? Hoe ga je om met de initiatieven die ontwikkelaars aanreiken en de vergunning die ze daarvoor vragen? Hoe maak je als gemeente de beste keuze voor de samenleving? De toename van initiatieven vraagt om meer regie en samenwerking. Naar mate er meer initiatieven komen, ook in naastliggende gemeenten, dienen deze qua kwaliteit beter vergelijkbaar te zijn dan vroeger (o.a. energieproductie, kosten, lusten/lasten voor de omgeving, ruimtelijke impact).

Ook voor de uitvoeringsfase gelden een aantal aanbevelingen.

Samen bouwen betekent ten eerste dat er een gelijk speelveld voor alle initiatiefnemers dient te zijn. Niet alles hoeft op hetzelfde moment plaats te vinden, maar er dient wel een gelijkwaardige afweging door belanghebbenden gemaakt te kunnen worden. Het balanceren in de gewenste energiemix is van groot belang. Bijvoorbeeld: eerst zon op dak, en als het niet anders kan dan op grond. Als gemeente kies je dan bij voorkeur voor een uitnodigende aanpak en laat je je niet leiden door een enkele aanvraag. Ten tweede betekent samen bouwen dat gemeenten niet individueel handelen, maar afspraken maken met aangrenzende gemeenten, niet alleen over lusten en lasten, maar ook over het landschap.

En als derde betekent samen bouwen dat er afspraken worden gemaakt met netbeheerder(s), provincie en ministerie (RVO, defensie etc.) om alle initiatieven van alle partijen op de juiste wijze te kunnen realiseren, bijvoorbeeld over doorontwikkeling netten en beschikbare netcapaciteit. De interim omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant staat hierbij centraal. En natuurlijk geldt dat je burgers vanaf het begin dient te betrekken.

De uitnodigende aanpak maakt dat partijen samen tot een programmering en prioritering komen voor vergunningverlening, een afweging waarbij alle aspecten meegewogen kunnen worden.

Deel deze pagina.