Aanbeveling 4

Transitie vraagt om regie en samenwerking

Een transitie naar nagenoeg 100% duurzame energie is nog niet eerder uitgevoerd. Vanuit wetenschap, industrie en marktpartijen is de komende jaren veel innovatie nodig en dat zal regelmatig leiden tot een koerswijziging, zowel financieel als technisch. Zo daalt bijvoorbeeld de SDE-subsidie de komende jaren voor wind en zon, de SDE-subsidie voor CO2 opslag zal toenemen. Technologie zal tot veel hogere vermogens leiden bij dezelfde windkracht en andere componenten (zonnefilm), en opslag van duurzame energie komt in een stroomversnelling. Het gebruik van waterstof zal toenemen, maar hoe en in welke mate is nog niet duidelijk.

De overheid kan een periodiek overleg organiseren met partijen uit aanbeveling 3 om inzichten en mogelijke consequentie voor de keuzes uit aanbeveling 2 te bespreken en door te rekenen. Sta toe dat inzichten veranderen, organiseer een zorgvuldig proces en voorkom een ad hoc koers.Wat kan helpen is een regiebureau.

NSOB (van der Steen e.a., 2014)

Regiebureau

Een regiebureau op regionale schaal lijkt bij uitstek geschikt om verbindingen te leggen, koers aan te geven en vast te houden. Maar dit is niet voldoende. Er zijn op nationale schaal verantwoordelijkheden (denk aan grote industriƫle clusters en mobiliteit) die niet regionaal opgelost kunnen worden maar wel regionaal effect hebben. Er moet een positieve afhankelijkheid ontstaan tussen regionale regiebureaus en nationale regie.

Deel deze pagina.