Aanbeveling 1

People – Planet – Profit als uitgangspunt

Voor elke overheid is het relevant om na te denken op welke manier de belangen van deze 3 eenheid in de energietransitie goed gewogen kunnen worden. De ervaring leert dat het helpt als de gemeenteraad bewust leidende principes vaststelt, randvoorwaarden en principes die de samenhang in People – Planet – Profit bewaken. Op die manier kan de gemeente randvoorwaarden stellen aan initiatieven die op haar grondgebied gaan plaatsvinden. Initiatieven die in elke gemeenten vroeg of laat gaan spelen en initiatieven die de gehele samenleving raken.

Samenleving als sleutel

Door meer aandacht te besteden aan betrokkenheid van de samenleving bij initiatieven ontstaat er positieve afhankelijkheid. Dat kan door de samenleving te betrekken bij het vinden van een geschikte locatie (participatie), maar ook door de omwonenden mee te laten profiteren van de opbrengsten door stroom verkoop. Zo kom je tot een eerlijke lusten/lasten verdeling.

Voorbeelden

Deel deze pagina.