Werk jij mee aan de versnelling van de energietransitie?

Versterk de Brabantse innovatiekracht als Energietransitie Trainee.

Provincie Noord-Brabant, Young Professionals en het mkb werken samen aan antwoorden op de vragen van morgen.

Hoe werkt het traineeship Energietransitie bij Provincie Noord-Brabant?

Brabant vormt een triple helix verband met haar innovatieve bedrijfsleven en sterke kennisinstellingen zoals de TU/e, Fontys en TNO. Gezamenlijk zetten zij zich in voor ontwikkelingen rondom duurzame energie. Zij zoeken jong talent dat deze samenwerking op poten kan zetten. Project- en verandermanagement zijn hierbij van groot belang, maar de wil om duurzame energie top of mind te maken is nog relevanter.

In anderhalf jaar tijd bijt jij je in twee projecten vast en verdiep jij je in onderwerpen die jou aan het hart liggen. Daarnaast biedt het traineeship ruimte voor eigen ontwikkeling. Je volgt het ontwikkelprogramma SKLLS met andere Young Professionals om ervaringen en kennis uit te wisselen. Het programma bestaat verder uit coaching, intervisies en trainingen gericht op inhoud en vaardigheid.

Welk project sluit aan bij jouw ambities?

De Energietransitie is één van de vijf maatschappelijke thema’s die Provincie Noord-Brabant wil aanpakken.

Daaronder valt een aantal initiatieven waar de provincie zich op focust.

Zonne-energie

Dit project draait om de inzet van de door Solliance ontwikkelde slimme zonnepanelen. Met hun efficiënte 'thin film PV' hebben zij tal van mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen. Daarmee veroveren zij snel de markt. Brabant wil graag dat deze panelen worden ingezet in de bouw.

Waterstof

Er is al veel geëxperimenteerd met waterstof. Het wordt gebruikt voor de opslag van energie, de transitie naar duurzame chemie en biedt invulling voor het groot transport. De uitdaging is om dit samen met TU/e-instituut EIRES en het instituut DIFFER op te schalen zodat waterstof interessanter wordt voor de markt.

Elektromobiliteit

Samen met twee (vracht)autobouwers en een bedrijf in de scheepsbouwsector werk je aan de verbreding van de praktische toepassing van batterijtechnologie op voertuigen als licht vrachtverkeer, de Brainportlijn, binnenvaartschepen of kleine vliegtuigen.

Groene moleculen en recycling

In samenwerking met Briorizon en de TU wil de Provincie Noord-Brabant een impuls geven aan het verduurzamen van haar industrieën. Alternatieve bronnen van koolwaterstoffen en alternatieve verwerkingsmethoden van bestaand plastic resulteren in verminderde CO2 uitstoot.

Nucleaire energie voor de toekomst

Een kerncentrale levert voor 30 jaar betrouwbare energie op zonder CO2 uit te stoten. De provincie is nieuwsgierig en leert graag van de opgedane ervaringen van de kernfusiereactor ITER in Frankrijk. In dit project houd jij je bezig met de toepassing en plaatsing van een nieuwe generatie reactoren.

Toekomstbestendige clusters en triple helix samenwerking

Op welke maatschappelijke veranderingen en uitdagingen moeten we ons voorbereiden? Welke technologiën gaan ons leven veranderen en voor onze (brede) welvaart van morgen zorgen?

De wereld verandert en Brabant verandert mee.

Wist je dat?

Tijdens dit traineeship werk je niet alleen samen met Provincie Noord-Brabant, maar ook met het mkb. Zij kunnen jouw hulp goed gebruiken bij het ontwikkelen, toepassen en opschalen van hun innovatieve ideeën op het gebied van de Energietransitie. Samen werk je aan Brabant, een innovatieve en duurzame provincie.

Sluit aan als Energietransitie Trainee

Wij vertrouwen op kennis en specialisme maar hechten ook waarde aan het ontwikkelen van jouw talent.

Wil jij op een andere manier een bijdrage leveren aan de Energietransitie van Brabant? Mail dan naar recruitment@yse.nl