Mobiliteit

Met de transitie naar duurzame en slimme mobiliteit dragen we niet alleen bij aan de energiedoelstellingen. We zorgen zo ook voor een beter bereikbaar Brabant met een betere luchtkwaliteit. 

Mobiliseren van de samenleving

De provincie bevordert het gebruik van stille en schone voertuigen. Steeds meer Brabanders kiezen voor snel, stil en comfortabel schoon reizen. Bussen gaan rijden op elektriciteit en waterstof. We bevorderen gedeelde mobillieit met deelauto’s, -fietsen. Door snelfietspaden kiezen steeds meer Brabanders voor de (elektrische) fiets, ook voor langere afstanden.

Slim integraal combineren

Je elektrische auto is onderdeel van het Brabantse electriciteitsnetwerk. Elektrische auto’s zien we als rijdende batterijen. Ze zijn goed voor de opslag van duurzaam opgewekte energie. Zo is de elektrische auto een bron van duurzame energie op momenten dat het aanbod laag is. Met verschillende provinciale progamma’s rondom smart mobility, zoals SmartwayZ.nl en ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk‘ versnellen we de mobiliteitstransitie.

Maatregelen mobiliteit

  • Bevorderen van stille en schone voertuigen.
  • Stimuleren van gedeelde mobiliteit (openbaar vervoer, deelauto's, deelfietsen, het met elkaar meerijden, enzovoorts).
  • Bevorderen van de gezondheid door fietsgebruik.
  • Eigen slimme laadsystemen.
  • Verbinden van partijen in de Automotive en hightechindustrie.
  • Elektrische voertuigen als onderdeel van ons elektriciteitsnetwerk.
  • Integrale samenwerking van provinciale programma's die bijdragen aan de transitie van mobiliteit.

Stimuleren van koplopers

We willen helderheid: één tarief voor het laden van je voertuig, ongeacht het laadpunt. Je kiest zelf je leverancier en opgewekte energie kan je salderen. Met een snelle uitrol van de laadinfrastructuur kan je strak overal je auto opladen: in je woonwijk, op het werk en langs de snelweg. 


We verbinden de automotive-sector met de high-tech sector voor nog meer mobiliteitsinnovatie. Zo willen we innovatie stimuleren die er voor zorgt dat de kostprijs van elektrische voertuigen naar beneden gaat. Het doel: een versnelling van de productie van elektrische auto’s.