Gebouwde omgeving

Onze woonomgeving gaat veranderen. Op daken komen zonnepanelen te liggen en gevels krijgen geïntegreerde zonnepanelen. We worden allemaal onze eigen energieproducent en gaan energie leveren aan het net. Voor opvang en opslag van warmte gaan we wellicht ook ‘buurtkassen’ gebruiken waar we tegelijkertijd onze eigen groenten kweken. Kortom, er verandert veel en de provincie wil onzekerheden voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk wegnemen.

Mobiliseren van de samenleving

Er gaat veel veranderen voor huishoudens. Woningen worden niet meer op het gasnet aangesloten en we gaan dus meer elektriciteit gebruiken. Dit biedt kansen om met verduurzamen het wooncomfort te vergroten en de totale energielasten te verlagen. Vaak ontbreekt de kennis over technische mogelijkheden en financieringsmogelijkheden, terwijl er veel voorlichtingsinitiatieven zijn. De provincie kan hier een rol spelen met het opzetten van een platform waar burgers terecht kunnen met al hun verduurzamingsvragen.

Slim integraal combineren

Wijken bestaan uit veel meer dan woningen. Tussen huizen staat commercieel en maatschappelijk vastgoed. Hier willen we slim gaan combineren. Een voorbeeld is de Christianne Huygensschool in Eindhoven. Het schoolgebouw wint warmte en elektriciteit met een zonnedak. De warmte wordt gebruikt voor de douches in de sporthal en de elektriciteit voor de woningen rondom de school. 

Maatregelen gebouwde omgeving

  • Een wenkend perspectief en stimuleren dat iedereen mee gaat doen.
  • Stimuleren en faciliteren van gemeenten.
  • Stimuleren van innovatie en opschaling
  • Een ontwikkelende rol bij geothermie en warmtedistributie.
  • Bieden van financiële constructies aan koplopers.
  • Combineren van functies.
  • Zonne-energie opslaan in accu's van elektrische auto's.
  • Faciliteren van geothermie en restwarmtestromen van de industrie.
  • Duurzaam wonen is geld besparen.

Selectief en slim
stimuleren van koplopers

De provincie zoekt samen met het bedrijfsleven naar innovatieve oplossingen voor grootschalige toepassingen van duurzame bouwmaterialen en -technieken. Een mooi voorbeeld is AERspire: zonnepanelen die zowel dakbedekking als energieopwekker zijn. 

De provincie kan onzekerheden wegnemen, bijvoorbeeld door garant te staan voor warmte-afname bij proefboringen naar geothermie of (nog) niet renderende energiesystemen te financieren.