Toekomstbeelden

Hoe ziet in 2050 een energieneutraal Brabant er uit? Wat zijn de technische mogelijkheden? Wat is er ruimtelijke mogelijk? Welke rol kan of moet de provincie nemen? En hoe staat de Brabander in deze transitie?  Die vragen liet de provincie door verschillende partijen onderzoeken. Lees hier kort de resultaten of klik op de links voor het hele rapport.

Technisch en ruimtelijk toekomstbeeld

De TU Eindhoven heeft onderzocht wat er in Brabant technisch mogelijk is om de doelstelling te halen.Tegelijkertijd deed H+N+S landschapsarchitecten een studie naar de ruimtelijke mogelijkheden. Uit deze onderzoeken blijkt dat we in Brabant genoeg ruimte hebben om onze eigen duurzame energie op te wekken en dat we dat op verschillende manieren kunnen doen. De komende jaren staan we met elkaar voor de keuze: waar en met welke techniek willen we hoeveel duurzame energie gaan opwekken?

Wat zien stakeholders als rol voor de provincie?

Bureau Over Morgen en Technopolis onderzochten wat stakeholders als mogelijke rollen voor de provincie zien voor het behalen van de energiedoelstellingen van Noord-Brabant. Er is vraag naar een faciliterende en organiserende provincie, bijvoorbeeld door haar kennis te delen. Maar willen we nog sneller gaan, dan dient de provincie (nog) meer de regie te nemen. De belangrijkste suggesties voor rollen per transitiepad zijn weergegeven in de infographic.

Houding en gedrag van Brabanders ten opzichte van de energietransitie

Onderzoekbureau Het PON deed voor de tweede keer onderzoek naar houding en gedrag van Brabanders ten opzichte van de energietransitie. Het beeld van Brabanders is iets positiever geworden ten opzichte van 2016. Brabanders beseffen dat klimaatverandering een groot probleem is. Dat er iets moet gebeuren, daar zijn ze het over eens. Of dat om een lokale of regionale aanpak vraagt? Daar zijn de meningen over verdeeld. Brabanders geven aan dat de opwekking van duurzame energie zo min mogelijk hinder dient op te leveren voor omwonenden en het landschap. Betaalbaarheid en beschikbaarheid van duurzame energie heeft hoge prioriteit. Nog steeds geeft 40% van de Brabanders aan weinig kennis te hebben over het onderwerp. Kortom, werk aan de winkel.