Energie in Brabant

Steeds vaker hebben we te maken met hittegolven, droogte en extreme buien. De klimaatverandering is niet alleen meer een wetenschappelijk feit, maar het beïnvloedt ons dagelijks leven. Internationale en nationale ambities onderstrepen de ernst. Het is tijd om nu écht door te pakken.


In Brabant hebben we een duidelijke ambitie: 100% duurzame energie in 2050. Een ambitie die we bij veel partijen in de provincie zien. Nu nog is 90% van de energie afkomstig uit fossiele bronnen zoals kolen, aardolie en aardgas. De transitie naar 100% duurzame energie is een transitie die impact heeft op hoe we wonen, hoe we reizen en hoe we werken.


De provincie heeft in 2018 verkend welke positie zij wil in nemen in de energietransitie van Brabant. In de Energieagenda 2019-2030 staat die gewenste positie beschreven. Deze agenda is tot stand gekomen in gesprek met veel verschillende partijen. De komende jaren zullen we met elkaar de schouders eronder moeten gaan zetten.


In dit magazine geven wij een impressie van de rijke verscheidenheid van partijen en initiatieven in Brabant die wij tegenkwamen bij het opstellen van de Energieagenda 2019-2030. Brabant is al in beweging.

In gesprek met Brabant

Achtergrond

Toekomstbeelden

De Brabantse aanpak

5 transitiepaden

Brabant in beweging