In gesprek met Brabant

Feiten op een rij

De transitie naar 100% duurzame energie in Brabant doen we samen. De afgelopen maanden hebben we met veel mensen gesproken over ambities, mogelijkheden en de rol die de provincie kan vervullen. We willen versterken wat er al is. Hieronder ziet u een overzicht van events, meet-ups en activiteiten waar input voor de Energieagenda 2019-2030 is verzameld.

Energy Meet-Up 26 juni

Waar kunnen we echt gaan versnellen? Welke rol neemt de provincie? En hoe kunnen we stakeholders ondersteunen? Deze en andere vragen werden besproken met Brabantse stakeholders tijdens de eerste Energy Meet-Up. Deelnemers gingen aan de slag met de vijf transitiepaden industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en opwekken en transport en opslag van duurzame energie. Aan alle tafels werden de pijnpunten besproken en stakeholders dachten samen met de provincie na over mogelijke ambities en oplossingen.


De onderwerpen liepen uiteen van de terugverdientijd van verduurzamingsmaatregelen voor verduurzamingsmaatregelen in de industrie tot elektrificeren van het Brabantse wagenpark en stimuleren van een deeleconomie. Maar ook over PR: laat zien wat er al goed gaat in Brabant. Vooral in de landbouw gebeurt er veel, maar daar wordt nog weinig over gecommuniceerd. Kortom, van technische maatregelen tot community building en de gewenste rol van de gemeente. De opbrengst is gebruikt om de Energieagenda 2019-2030 mee op te stellen.

Innovation games

Van 27 augustus tot en met 7 september zetten tien teams van young professionals en studenten zich in tijdens de Innovation Games voor verschillende vraagstukken van de provincie Noord-Brabant. Twee van die vraagstukken kwamen vanuit team energie. De eerste was in samenwerking met team sociale veerkracht: hoe zorgen we voor een sociaal inclusieve energietransitie? De challenge richtte zich op huurders en woningeigenaren met een smalle beurs, omdat zij achterblijven in de energietransitie. Het is niet eenvoudig om bij deze doelgroep bewustwording en betrokkenheid te creëren. Het winnende concept werd: 'Innovation games' voor mensen die leven onder de armoedegrens. In het concept stelde het team voor om mensen met een smalle beurs, die enthousiast zijn om stappen te zetten in de energietransitie, samen te brengen. Via design thinking onderzoeken deze enthousiastelingen welke energietransitiemaatregelen of -initiatieven er in hun eigen gemeente financieel en praktisch haalbaar zijn voor mensen met een smalle beurs. Zo kunnen bewoners voor hun eigen woning kiezen uit aanpassingen die ze zelf hebben uitgezocht, waardoor ze ook de uitvoering ervaren.

Een tweede team ging aan de slag met de vraag waarom nog weinig particuliere huizenbezitters die gaan verbouwen, overstappen op duurzame oplossingen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat particulieren die willen en kunnen verduurzamen vandaag beginnen met het verduurzamen van hun huis? Hiervoor bedachten de studenten een circulair verduurzamingsabonnement. Met het abonnement kunnen Early Adopters altijd de nieuwste technieken in huis hebben (ofwel leasen), terwijl mensen in dezelfde wijk of buurt met een kleiner budget ook de kans krijgen om te verduurzamen. Het abonnement zorgt ervoor dat er een circulair systeem ontstaat waardoor uiteindelijk heel Brabant kan verduurzamen. Óók de mensen met wat minder budget.

Overheden moeten het lef hebben om voldoende te investeren in innovatie

Denktank

Op 4 september kwam een groep van zes frisdenkers bijeen in de Denktank voor de Energieagenda. Frisdenkers uit het bedrijfsleven, van universiteiten en energiebedrijven reflecteerden op de uitgangspunten van de energieagenda. De aanwezigen ervaarden het als zeer belangrijk dat de provincie een standpunt inneemt via de energieagenda. Zij zagen een pro-actieve rol voor de provincie om kansen of mogelijkheden te creëren en te zorgen voor draagvlak en urgentie in de samenleving. Dat vraagt om moedige keuzes die wellicht eerder gaan over het optimaal organiseren van verandering dan het realiseren daarvan. De frisdenkers gaven de provincie mee: zorg dat het belang van de Brabantse maatschappij altijd voorop blijft staan.

Energy Meet-Up 20 september 2018

In de tweede Energy Meet-up stonden twee onderwerpen centraal: een terugkoppeling op de 1e Meet-up en de vorderingen van de contouren van de Energieagenda 2019-2030 rond principes en strategische lijnen.


De aanwezigen hadden na de presentatie over de terugkoppeling en vorderingen nuttige aanvullingen. Brabant heeft een rijk verenigingsleven dat aangesproken en ingezet kan worden om groepsgewijs veranderingen te bewerkstelligen. Tijdens de tafelgesprekken kwam naar voren dat in Brabant nu al het verschil gemaakt kan worden. Brabant kan goed nieuwe technieken inzetten in de transitie. Burgers en industrie kunnen gestimuleerd worden aan de energietransitie deel te nemen door samen op te trekken. De belangrijkste taken voor de provincie zijn gidsend: kennis faciliteren, verbindingen leggen, inspiratie en bewustzijn creëren.

Green Rebels

De afgelopen maanden heeft een groep jonge studenten onder de naam Green Rebels aan een concept gewerkt om jongeren meer bewust te maken van de nut en noodzaak van een duurzame manier van leven. De ‘Green Living Experience’, neemt je mee in de inzichten die zij hebben opgedaan, het inspirerende concept dat zij hebben ontwikkeld en de methoden die zij hebben gebruikt in de ontwikkeling van deze concepten.


Het idee

Oude (winkel)panden worden door de Green Living Experience gebruikt om te transformeren naar 'een duurzame woonomgeving waar flexibiliteit, samenwerken en initiatief nemen centraal staan.'


De gezamenlijke omgeving kan voortdurend veranderen: ruimtes kunnen morgen een andere functie hebben dan vandaag en segmenten van het gebouw bewegen mee met veranderende omstandigheden (lezingen, ruilbeurzen, werkateliers, etc). Circulair denken en doen zorgt ervoor dat bewoners hun plek in het huis verdienen.

Door te werken lever je een eigen bijdrage aan de ontwikkeling van de Green Living Experience en verminder je tegelijkertijd de huur van je eigen studio. De ‘Green Living Experience’ is geen gesloten woon-werk-groep. Er is nadrukkelijk plek voor de gemeenschap om aan te sluiten en gebruik te maken van alles wat de ‘Green Living Experience’ te bieden heeft.

Online consultatie

Tijdens een korte campagne op Facebook hebben we mensen gevraagd hoe hun ideale mix van energiemaatregelen eruitziet. Wat wil jij doen om meer energie te besparen? Deelnemers konden 100 punten verdelen over vier categorieën: verbeteren van de woning, energie besparen in huis, duurzamere mobiliteit en bewuster eten. De campagne is ruim 80.000 keer getoond. Bijna 400 mensen stuurden in hoe hun ideale energiemix eruit ziet. De gemiddelde puntenverdeling zag er als volgt uit:


  • Huis verbeteren: 30,24
  • Besparen in huis: 27,11
  • Bewust eten: 22,77
  • Duurzaam op weg: 19,88