De Brabantse aanpak

 De provincie wil actief en verbindend meewerken aan de energietransitie. Aanvullend op alles wat er al gebeurt. Van oudsher is Brabant sterk gericht op technologische innovaties en ondernemerschap. Geloof in vooruitgang, ondernemerschap, (technologisch) design, samenwerken en innovatie: het zit allemaal in het DNA van de Brabander. Wij geloven in de Brabantse energietransitie en durven te zeggen dat Brabant in 2050 100% gebruik zal maken van herwinbare energie grotendeels afkomstig uit Brabant. Dat doen we via drie strategische hoofdlijnen.

Mobiliseren van de samenleving voor de energietransitie

Transitie begint bij mensen en hun motivatie voor verandering. We hebben de energie, initiatieven en inzet van alle Brabanders nodig om de energietransitie te laten slagen. Daarbij willen we dat Brabanders niet alleen delen in de kosten, maar ook in de baten van de transitie. Mobiliseren betekent voor ons de verandering stimuleren daar waar de energie al is (zoals bottom-up initiatieven en sociale innovatie). Tegelijkertijd stimuleren en inspireren we daar waar nu nog weinig beweging is. Zo doen we het samen.

Slim integraal combineren

We koppelen de energiedoelen aan maatschappelijke opgaven. Zo slaan we meerdere vliegen in een klap. Denk aan mobiliteit en stedelijke ontwikkeling, een nieuw bedrijventerrein en stedelijke transformatieopgaven. De energieagenda biedt een uitgelezen kans om samen te bouwen aan het Brabant van de toekomst. Zo versterken we met de energietransitie ook de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en Brabantse economie.

Stimuleren koplopers

De provincie blijft koplopers ondersteunen. Koplopers zijn zowel bedrijven gericht op innovatie op de wereldmarkt als bedrijven gericht op de Brabantse energieopgave. We zijn op zoek naar nieuwe doorbraken. Bijvoorbeeld naar manieren om energie om te zetten en op te slaan in duurzame synthetische brandstoffen. Natuurlijk op basis van een goede businesscase. En uiteraard staan we open voor nieuwe, nog te ontdekken en ontwikkelen, bronnen.

5 vragen aan Anne-Marie Spierings

1. Wat is jouw ambitie?

Op dit moment is het vijf voor twaalf als het om het klimaat gaat. Nu zitten we op nog geen 10% duurzame energie. In 2030 moet dat in Brabant 50% zijn en in 2050 100%. De komende jaren moeten we alles op alles zetten om dat te bereiken. Mensen zijn heel inventief. Brabanders behoren met de vele high tech en maakbedrijven tot de kopgroep. Dus ik weet zeker dat we deze ambitie gaan halen.

2. Wat is daarbij de grootste uitdaging?

De komende jaren gaat er veel veranderen. We gaan onder andere onze huizen anders verwarmen, nieuwe gebouwen anders bouwen en onze mobiliteit gaat er anders uit zien. Opwekken van energie met zonnepanelen en windmolens gaan we meer zien in onze leefomgeving. En we gaan van een centraal gestuurd fossiel energiesysteem naar een decentraal duurzaam energiesysteem. Dat is er niet van de ene op de andere dag. De overgang naar het nieuwe systeem verandert alle sectoren. Het accepteren van deze veranderingen is cruciaal, dat bepaalt het tempo waarin we kunnen veranderen.

3. Hoe gaan we dat realiseren?

We gaan snel van start: projecten hebben vaak een lange looptijd. We beginnen met de projecten die de meeste kans van slagen hebben. Per periode kijken we wat er nodig is. We moeten nog veel onderzoeken en ontdekken, dat doen we wat mij betreft terwijl we aan het werk zijn.

4. Wat is de rol van de provincie?

De energietransitie kunnen we alleen maar met elkaar realiseren. De provincie wil partijen met elkaar verbinden. We vertalen de nationale ambities naar de schaal van Brabant en kunnen gemeenten ondersteunen bij de transitie. Heel concreet gaan we het komende jaar aan de slag om samen met de vier regio’s in Brabant een regionale energiestrategie te maken.

5. Wat verwacht je van de Brabander?

Ik hoop dat iedere Brabander zijn steentje wil bijdragen. We kunnen nu al meer doen dan dat we ons realiseren. Zeker als het gaat om het besparen van energie. En op het moment dat iedereen zelf keuzes kan maken voor het opwekken en de opslag van energie wordt duurzaam leven een lifestyle. Hoe mooi zou het zijn als we met elkaar de transitie kunnen omarmen.