Michael Daamen,

oprichter gemeenschapscoöperatie Energiek Moerdijk

Hoe je met een windmolen de leefbaarheid versterkt

Mijn vader was een coöperatieboer in hart en nieren. Volgens hem kon een coöperatie de leefbaarheid in een lokale gemeenschap versterken. Dat bracht mij op het idee van de dorpsmolen: een windmolen die draait voor de gemeenschap. Straks is een op de vier windmolens langs de A16 een dorpsmolen.

De manier waarop mijn vader dacht, heeft mij altijd geïnspireerd. Geïnspireerd om onder meer samen met Dimph Rubbens de gemeenschapscoöperatie Energiek Moerdijk op te richten, en van daaruit werk te maken van dorpsmolens. Windmolens die worden ingezet als middel om de leefbaarheid in onze kleine kernen te versterken.


Want zulke dorpsmolens hebben we nodig in Moerdijk. Een gemeente die 12 kernen telt waar de bevolking krimpt en vergrijst en waar winkels, sportclubs en bibliotheken het moeilijk hebben om overeind te blijven. Tegelijkertijd wil de provincie Noord-Brabant hier windmolens bouwen. Zo is zij met de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert op zoek naar geschikte locaties voor windmolens langs de A16. Die moeten er in 2020 komen en bij elkaar 100 MW aan duurzame energie gaan opleveren.

Van een aantal van die windmolens willen wij een dorpsmolen maken. Met de opbrengsten hiervan brengen we de lokale energietransitie op gang. Zo gaan we het geld gebruiken om inwoners en bedrijven te helpen met energiebesparing, woningisolatie of het aanschaffen van zonnepanelen.

Denk bijvoorbeeld aan sportverengingen. De energierekening is voor hun altijd een hoge kostenpost. Dus als zij worden geholpen met het verduurzamen van hun kantines en veldverlichting, levert dat ze geld op. Zo kunnen de sportclubs blijven bestaan en hun contributies zelfs verlagen. Ouders zien wat er gebeurt bij de sportverenigingen. En dat kan hen aan het denken zetten om zelf actie te ondernemen om hun huizen te verduurzamen. Het mes snijdt hiermee aan vele kanten.

Van een aantal windmolens willen wij een dorpsmolen maken. Met de opbrengsten hiervan brengen we de lokale energietransitie op gang

Dat de dorpsmolen van de gemeenschap is, betekent dat de molen geen eigendom kan zijn van de coöperatie Energiek Moerdijk. Iedereen moet per slot van rekening mee kunnen doen, niet alleen de coöperatieleden. Daarom hebben we vanuit Energiek Moerdijk voorgesteld om samen met de gemeente de Stichting Energietransitie Moerdijk op te richten. Het eigendom van een aantal molens langs de A16 wordt dan van deze stichting.


Inmiddels hebben de gemeenten langs de A16 en de provincie besloten dat minimaal 25% van de windmolens die er in 2020 komen, dorpsmolens moeten worden. Dus ook in Breda, Zundert en Drimmelen, waarmee wij als Energiek Moerdijk al jaren samenwerken, zijn vergelijkbare stichtingen opgericht.

Maar met het oprichten van een stichting ben je er nog niet. Om van de dorpsmolen een succes te maken, moet je samenwerken

Maar met het oprichten van een stichting ben je er nog niet. Om van de dorpsmolen een succes te maken, moet je samenwerken. En moet je samen bepalen aan welke projecten je het geld van de dorpsmolen besteedt. Daarom hebben een aantal actieve leden van Energiek Moerdijk het Moerdijkse Energie Akkoord opgesteld. De gemeente heeft dit akkoord ondertekend. En ook de samenwerkingspartners van Energiek Moerdijk, zoals woningbouwcoöperaties en het Havenschap, zijn het hiermee eens. Daarnaast hebben deze leden een uitvoeringsprogramma geschreven. Hierin staat hoe de stichting inwoners en bedrijven helpt met het verduurzamen van hun woningen en gebouwen.


Deze actieve leden zijn in onze ogen de lokale helden. Want ook al is Energiek Moerdijk begonnen om werk te maken van de dorpsmolen, het zijn de lokale helden die andere inwoners enthousiasmeren om mee te doen en die samenwerkingen aangaan. En dat is essentieel om het project te laten slagen. Het is aan Energiek Moerdijk om het proces te blijven aanjagen en erop te blijven letten dat de opbrengsten van de molen op een goede manier worden besteed.