Elektrische auto's delen in een dorp. Zo doe je dat!

Ik heb altijd al een belangstelling gehad voor het delen van auto’s, omdat het de toekomst is. Met de pilot Samen Slim Rijden komt die toekomst een stukje dichterbij. Een mooi project waarbij inwoners uit Helvoirt elektrische auto’s met elkaar gaan delen. En dat is nog maar het begin.

Marcel Kloprogge |

initiatiefnemer Samen Slim Rijden en

bestuurslid Duurzaam Energie Haaren

Dat begin bestaat uit 5 elektrische deelauto’s die inwoners uit Helvoirt het komende jaar incidenteel of dagelijks gaan gebruiken. De auto reserveren kan via een app en de rit betalen, gebeurt achteraf. En over 2 jaar? Dan hoop ik dat de teller niet meer op 5, maar op 200 à 300 elektrische deelauto’s staat die in Brabant rondrijden.


Voor mij zal daarmee een langgekoesterde droom werkelijkheid worden, want sinds 2006 loop ik al met het idee van auto’s delen rond. Ik wilde het toen al op grote schaal op de markt brengen, maar de tijd was er nog niet rijp voor. De auto is onze heilige koe, wordt nog weleens gekscherend gezegd. Voor die tijd gold dat zeker. Iedereen wilde toch zijn auto voor de deur hebben staan.

De laatste jaren merkte ik dat dat begon te veranderen. En zo raakte ik 2 jaar geleden in gesprek met de provincie Noord-Brabant. Het idee ontstond om het concept van de deelauto toe te passen op elektrische auto’s. De provincie bracht mij weer in contact met BMWi die op zoek was naar een praktijkproef in de landelijke omgeving. En zo is het balletje gaan rollen.


Vanuit energiecoöperatie Duurzaam Energie Haaren waar ik bestuurslid ben, hebben we het concept in co-creatie met de inwoners van Helvoirt verder uitgedacht. Tijdens deze gesprekken kwamen we erachter dat veel inwoners weliswaar geïnteresseerd zijn in elektrisch rijden, maar het gewoonweg nog te duur vinden. En laat dat nou net de meerwaarde zijn die we met Samen Slim Rijden kunnen bieden. Want inwoners maken door deze proef niet alleen kennis met elektrisch rijden, ze zijn ook een stuk goedkoper uit. In vergelijking met een eigen auto scheelt het ze ruwweg de helft van de kosten.


Over 2 jaar hoop ik dat de teller niet meer op 5, maar op 200 à 300 elektrische deelauto’s staat die in Brabant rondrijden

En dat is nog niet alles. Want met Samen Slim Rijden vergroten we ook de mobiliteit van mensen uit het dorp die niet meer kunnen of willen rijden. Denk bijvoorbeeld aan ouderen. Zeker in de avond en in het weekend is het openbaar vervoer in plattelandsgemeenten zeer beperkt. Met dit initiatief kunnen ook zij gebruikmaken van de elektrische deelauto’s voor een bezoek aan het theater, een restaurant of familie in de regio. Een vrijwilliger brengt hen naar de plek van bestemming en terug.


Het is een idee uit de koker van de bewoners dat een onderdeel vormt van Samen Slim Rijden en we ‘HelvoirtUit’ hebben genoemd. HelvoirtUit past uitstekend in de huidige tijdsgeest. Zo is het een mooi voorbeeld van de participatiesamenleving waar vaak over gesproken wordt. En een mooie manier om mensen voor te bereiden op de toekomst. Een toekomst waar auto’s geen bezit meer zijn, maar alleen nog worden gedeeld. Nu nog met een vrijwillige chauffeur, maar over niet al te lange tijd zelfrijdend. Zo anticiperen we op de toekomst en dat motiveert mij.

Met Samen Slim Rijden vergroten we ook de mobiliteit van mensen uit het dorp die niet meer kunnen of willen rijden

Wat mij ook motiveert, is dat we het concept dus op grotere schaal gaan toepassen. Want met meer elektrische deelauto’s kunnen we een grotere bijdrage leveren aan de Brabantse energietransitie. En kunnen we er een project van maken dat haalbaar blijft, onafhankelijk van subsidies. 


Al met al een mooi streven, waar we sneller komen als er op meerdere plekken een pilot wordt gestart. Maar dat lukt mij niet alleen. Uit ervaring weet ik dat zoiets een grotere kans van slagen heeft als mensen je kennen en vertrouwen. Daarom ben ik op zoek naar lokale partijen die een initiatief als Samen Slim Rijden in hun eigen gemeente willen opstarten. Met hen ga ik graag de samenwerking aan.