Bouwen aan een Brabants energienetwerk

“Bouwen aan een Brabants netwerk dat samen de schouders zet onder de energietransitie”. Dat is volgens Anne-Marie Rakhorst, boegbeeld van de Stichting Brabant geeft Energie (BgE), het doel.

Anne-Marie Rakhorst |

Ondernemer en publicist en

voorzitter van de stichting Brabant geeft Energie

Rakhorst, ondernemer, publicist en spreker op het gebied van duurzaamheid, is door gedeputeerde Anne-Marie Spierings gevraagd als voorzitter. Door de Brabantse energietransitie zichtbaarder te maken, hoopt Rakhorst de transitie te versnellen. De stichting is nu ongeveer een half jaar bezig.

Stichting Brabant geeft Energie (BgE) ondersteunt Brabantse initiatieven die bijdragen aan de energietransitie. “Op de korte termijn betekent dit vooral meer energieprojecten ondersteunen door initiatieven te voorzien van de juiste kennis, netwerken en waar nodig geld”. Stichting BgE brengt bijvoorbeeld burgerinitiatieven in contact met wetenschappers om hen zo van meer kennis te voorzien. De focus ligt op “bottum-up” initiatieven in de samenleving. “Juist deze initiatieven kunnen vaak een steuntje in de rug gebruiken”. Per project wordt op maat gekeken wat er nodig is.

“Door de Brabantse energietransitie zichtbaarder te maken hopen we hem te versnellen.”

Hoewel de stichting nog maar kort bestaat, noemt Rakhorst al een aantal hoogtepunten. In het voorjaar organiseerde Stichting BgE een diner met dertig Brabantse bedrijven, waaronder grote energiegebruikers. Nu zijn twee bedrijven en kennisinstellingen aan het kijken naar concrete mogelijkheden om hun energieverbruik te verduurzamen. Daarnaast noemt Rakhorst de “challenges” die de stichting ondersteunt, samen met Brabantse hogescholen, MBO’s en VMBO’s, als voorbeeld. Studenten worden hierin uitgedaagd over de energietransitie na te denken en oplossingen te bedenken. “Tijdens de “challenges” worden zulke mooie oplossingen bedacht. Jongeren zijn een enorm belangrijke groep om bij de energietransitie te betrekken”.


In 2019 kunnen we volgens Rakhorst onder andere de website ‘brabantgeeftenergie.nl’ verwachten, met hierop inspirerende verhalen en filmpjes van Brabantse initiatieven. Verder komt er een online platform waar initiatiefnemers met elkaar in contact kunnen komen. Ook krijgen de ‘challenges’ met studenten in 2019 een vervolg.