Wat gaat er aan het energiesysteem veranderen?

De energietransitie is niet alleen het vervangen van fossiele bronnen (steenkool, aardolie en- gas) door duurzame bronnen (zoals zon en wind). Het is vooral een opgave om minder nodig te hebben. En wat we wel nodig hebben, komt uit duurzame bronnen.

Energiegebruik in Brabant

Bron: Energieagenda 2019-2030
(zie de rubriek downloads en links, met o.a. meer info over de (verwachte) CO2 uitstoot als gevolg van het energiegebruik)

Flexibel energiesysteem

Het opwekken van energie is in de toekomst meer lokaal en meer afhankelijk van de natuur. Dat betekent dat ons energiesysteem flexibeler moet worden. We gaan meer vormen van grootschalige opslag nodig hebben voor warmte en voor elektra. In Brabant werken we nu aan een alliantie die de kennis bundelt over de opslag van toekomstige energiedragers (fuels) onder de naam van Fuelliance. Een impressie van de veranderingen die nodig zijn en de kansen die er zijn voor Brabant laten we hier zien.

De zes elementen van het energiesysteem

De opgave = een systeemverandering

Duurzame energieopslag

Er komt straks veel meer duurzame elektriciteit in het systeem dan dat we ons nu kunnen voorstellen. Energieopslag wordt dus steeds belangrijker. In Brabant werken organisaties aan verschillende technologieën voor opslag: verbruik verslimmen, batterijen en energie omzetten in een ander product. Elektrificeren van huishoudens is maar één deel van de oplossing, want industrie en transport verbruiken veel meer energie.