5 Transitiepaden

Duurzame energie in Brabant is een gedeelde opgave. Om de ambitie van 100% duurzame energie in 2050 te halen, hanteert de provincie vijf transitiepaden. We volgen hier de indeling van de tafels van het Nationale Klimaat- en Energieakkoord. Per transitiepad volgt een impressie wat nodig is om te realiseren.

Elektriciteit

Gebouwde omgeving

Industrie

Mobiliteit

Landbouw