Werken aan
optimale connectiviteit

Om de digitale ambities van de provincie te realiseren en te voorkomen dat digitale projecten stagneren, is een excellente digitale infrastructuur noodzakelijk.

Op dit moment heeft de Brabantse digitale infrastructuur een hoge kwaliteit. Qua dekkingsgraad van vaste en mobiele netwerken lopen we in Europa voorop. Dat is mede te danken aan het Brabantse Breedbandfonds, dat voor de Brabantse regio marktinitiatief stimuleerde voor de aanleg van Next Generation Access-netwerken (NGA) in het buitengebied. Deze netwerken zijn goed voor een downloadsnelheid van minimaal 100 MB per seconde.

Voortgangsbewaking

Via een breedbandmonitor volgt de provincie de komende jaren de verdere ontwikkeling van de digitale infrastructuur en de voortgang van de realisatie van de breedbandnetwerken.

Animatie connectiviteit: snel internet voor iedereen


BrabantRing

Samen met BrabantStad - het stedelijke netwerk van de vijf grote Brabantse steden - heeft de provincie een haalbaarheidsstudie gedaan naar de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een BrabantRing. Deze ring moet bestaande en nieuwe glasvezelnetwerken met elkaar verbinden. De haalbaarheidsstudie liet zien dat realisatie van de BrabantRing voordelen biedt voor een open en toekomstbestendige digitale connectiviteit.


Breedbandfonds

In 2013 heeft Brabant zich ten doel gesteld om 70.000 adressen en 150 bedrijventerreinen (3000 bedrijven) waar geen glasvezel of coaxkabels zijn aan te sluiten op NGA-netwerken. Daartoe richtte de provincie het Breedbandfonds Brabant op. Dit fonds stond open van mei 2014 tot en met december 2014. Dankzij het Breedbandfonds is de gestagneerde markt voor de aanleg van NGA-netwerken in het Brabantse buitengebied weer in beweging gekomen.

Met de BrabantRing kan een open, betrouwbare en veilige verbinding tussen maatschappelijk relevante dienstverleners, particulieren, overheden en bedrijven worden gerealiseerd. Bovendien kan de ring een diverser en aantrekkelijker dienstenaanbod voor consumenten mogelijk maken.


Kleine Brabantse initiatieven hebben op dit moment moeite met het aanbieden van betaalbare diensten via bestaande breedbandnetwerken, omdat ze afhankelijk zijn van grote serviceproviders. De BrabantRing moet deze afhankelijkheid verminderen en op termijn ook kansen bieden voor deze initiatieven. Op dit moment wordt gezocht naar financiƫle middelen voor een gefaseerde realisatie.