Wat is digitalisering?

Wat is digitalisering? We stelden deze vraag aan verschillende experts en kregen uiteenlopende antwoorden, zie het filmpje hiernaast. Dat is eigenlijk niet zo raar. Digitalisering is een containerbegrip zonder een scherp afgebakende betekenis. Daardoor legt iedereen dit anders uit. Strikt genomen staat digitalisering voor de overgang van informatie naar een digitale vorm.


De digitalisering van de Nederlandse samenleving gaat steeds verder en is onstuitbaar. Drie verschijnselen spelen daarbij een belangrijke rol: dataficatie, platforms en big tech.

Experts over de vraag: wat is digitalisering?

Dataficatie

Data zijn digitale gegevens. Met z’n allen produceren we onnoemelijk veel data. Denk maar aan reizen met de trein, het versturen van e-mails, bellen, whatsappen of Googelen. Maar we verzamelen ook data doordat we metingen, bijvoorbeeld van bedrijfsprocessen, emissies en verkeersstromen, steeds vaker digitaal verrichten. De komende twee jaar verwachten we meer data te produceren dan we tot nu toe ooit hebben gedaan. Bovendien verwachten we dat er in 2020 meer alledaagse ‘dingen’ dan mensen op het internet zijn aangesloten, zoals machines, auto’s en huishoudelijke apparaten. We noemen dat internet of things. Deze ‘dingen’ produceren eveneens data. Het verzamelen van deze data en het omzetten daarvan in informatie heet dataficatie. Slim gebruik van data biedt ongekende mogelijkheden, zoals het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en geavanceerde verdienmodellen, of het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Om de mogelijkheden van dataficatie ten volle te benutten moeten organisaties investeren in kennis en kunde.

Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’

Vanuit de ambitie sneller en adequater in te springen op deze ontwikkelingen heeft de provincie Noord-Brabant een strategische verkenning uitgevoerd naar het onderwerp Digitalisering. Deze strategische verkenning brengt de kansen en bedreigingen in kaart die ontstaan uit de digitalisering van economie en samenleving in Brabant.

Platforms

Een online platform is een digitale omgeving die vraag en aanbod bij elkaar brengt. Online platforms bieden grote commerciële kansen en zijn daarom een belangrijke motor van de digitale economie. Voorbeelden van bekende platforms zijn Amazon, Bol.com, deelplatform Airbnb en taxidienst Uber.

Internet houdt niet op bij de landsgrenzen. Vandaar dat platforms vaak een internationaal karakter hebben en internetondernemingen worden geconfronteerd met enorme concurrentie. Het grote aanbod plus het gegeven dat platforms veel vraag kunnen genereren, stimuleert innovatie.

Big tech

Diverse grote bedrijven hebben een zeer dominante positie in de digitale markt verworven en zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Bekende voorbeelden van deze big tech-bedrijven zijn Amazon, Apple, Facebook, Google (allen de Verenigde Staten) en Alibaba (China).


Dataficatie, platforms en big tech zijn ook de Brabantse economie binnengedrongen. In het vervolg van deze publicatie leest u meer over de gevolgen van deze ontwikkeling.

Brabants transportplatform Synple: minder lege kilometers

Feiten over Big Tech

  • Meer dan 50 procent van alle Amerikaanse internetaankopen verloopt via Amazon.


  • Facebook heeft 77 procent van het totale social media-verkeer in handen.


  • Google beslaat 81 procent van de zoekmachine-markt.


  • Amazon, Facebook en Google vertegenwoordigen samen een beurswaarde van $ 2,8 triljoen, evenveel als het bruto nationaal product van Frankrijk.