Slimme mobiliteit
& Energietransitie: fotonica

Slimme mobiliteit

SmartwayZ: de slimste snelwegen van Europa

In het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL werken de provincie Noord-Brabant, andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid van Zuid-Nederland te verbeteren. SmartwayZ.NL wil van de A58 (Breda-Eindhoven) en de A67 (Eindhoven-Venlo) de slimste snelwegen van Europa maken.

Deze wegen zijn tot Living Labs gemaakt, waar de nieuwste technieken op grote schaal getest worden. Alle partijen, inclusief de weggebruikers, werken in een open proces aan innovatieve mobiliteitsoplossingen en -diensten, waarbij de gebruiker de spil is in een slim mobiliteitsnetwerk.

Maatschappelijke dialoog

Mobiliteit verandert in hoog tempo. In deze transitie speelt de provincie Brabant een belangrijke rol. Zo voerden we een jaar lang een maatschappelijk dialoog met inwoners, marktpartijen, kennisinstellingen en andere overheden over de toekomst van mobiliteit en de rol die de overheid daarbij speelt. Op basis van deze dialoog formuleerde de provincie zes acties.

Reis naar de toekomst

Om Brabanders te verleiden na te denken over de toekomst van mobiliteit toerde de provincie met een knalrode DAF een jaar lang rond langs festivals, evenementen, markten en beurzen. Iedereen die instapte maakte met een virtual reality-bril een reis naar het jaar 2056. Circa 3.000 mensen vulden na afloop een enquête in. Daaruit bleek dat Brabanders openstaan voor nieuwe vormen van mobiliteit. Brabanders houden van comfort. Bij mobiliteit in de toekomst vinden Brabanders duurzaamheid het belangrijkst. Ten slotte verwachten Brabanders een opmars van elektrisch rijden en fietsen.

Energietransitie: snelle en zuinige fotonische chips

De fotonische chip: hoe werkt deze?

Fotonica heeft de toekomst

Al eerder in deze publicatie legden we uit dat bij de energietransitie digitalisering een dubbele rol speelt. Digitalisering biedt allerlei kansen om ons energieverbruik te reduceren, maar tegelijkertijd hebben we veel energie nodig om bijvoorbeeld data op te slaan.

Daarom investeert Brabant in fotonica, een van de meest veelbelovende nieuwe technische ontwikkelingen van de toekomst. Fotonica zijn microchips die met lichtdeeltjes (fotonen) werken. Deze lichtsignalen versterken de elektronische signalen. Microchips zitten in apparaten als rekenmachines, smartphones en televisies. In vergelijking met elektronica heeft fotonica diverse voordelen. Licht is duizendmaal sneller dan elektriciteit, waardoor data straks sneller kunnen worden verwerkt. Bovendien zorgt fotonica voor een enorme daling van het energieverbruik: het gebruikt slechts één procent van de elektriciteit die elektronica gebruikt.

Toppositie behouden en vergroten

Dankzij onze investeringen heeft Brabant een wereldwijde voorsprong op het gebied van fotonica. Maar onze concurrenten uit Europa, Amerika en Azië zitten niet stil. Door te blijven investeren zorgen we ervoor dat wij onze toppositie op het gebied van fotonica behouden en vergroten.

EFFECT Photonics over de fotonische chip