Noord-Brabant:
klaar voor de toekomst

De digitalisering van de samenleving heeft ook gevolgen voor de provincie als organisatie. Daarom werken we aan de volgende punten.

Informatieveiligheid, privacy en gegevensbescherming

Digitalisering stelt hoge eisen aan informatieveiligheid, privacy en gegevensbescherming. Daarom neemt de provincie technische en organisatorische maatregelen. Op het gebied van governance (behoorlijk bestuur), compliance (werken in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving) en bewustwording (medewerkers werken veilig en volgens regels en richtlijnen) heeft de provincie belangrijke stappen gezet.


.
Digitalisering stelt hoge eisen aan informatieveiligheid, privacy en gegevensbescherming.
.

Digitaal werken

Digitalisering verandert ook de manier waarop ICT onze organisatie ondersteunt. Voorheen werkte de provincie uitsluitend met centraal beheerde voorzieningen. Inmiddels zijn decentrale toepassingen en cloudoplossingen niet meer weg te denken uit onze werkprocessen. Samenwerking met andere overheden en organisaties wordt steeds wezenlijker en vereist een probleemloze uitwisseling van informatie. Daarom onderzoekt de provincie nieuwe werkplek-concepten en mogelijkheden om meer met innovatieve technieken, zoals blockchain, te werken.


Data

Op dit moment zijn er meer gegevens beschikbaar dan ooit tevoren. De trend van dataficering zal naar verwachting sterk doorzetten. Daardoor wordt databeheer steeds belangrijker. Zeker als de provincie zoveel mogelijk data wil ontsluiten. Bij het gebruik van data voor beleidsopgaven werkt de provincie samen in 4O-verband (overheid, onderwijs, ondernemingen en omgeving). Daarnaast moeten wij ook zelf in staat zijn met data te werken. Daarom onderzoekt de provincie hoe haar medewerkers data het beste kunnen controleren, analyseren en presenteren.

E-Dienstverlening

De afgelopen jaren heeft de elektronische dienstverlening (e-Dienstverlening) van de overheid een enorme vlucht genomen. In eerste instantie lag de nadruk op ‘informeren’. Inmiddels wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van slimme elektronische formulieren, die gekoppeld zijn aan interne systemen of basisregistraties. Daardoor kunnen veel transacties elektronisch plaatsvinden en wordt participatie bevorderd. E-dienstverlening is gemakkelijk, laagdrempelig, efficiënt, voldoet altijd aan geldende wet- en regelgeving en verlaagt de administratieve lasten. Maar we zijn er nog niet. Europese en landelijke wet- en regelgeving vergt dat we het tempo waarin onze dienstverlening evolueert versnellen.

Kaart beschikbaarheid glasvezel (februari 2018)