WoonConnect
& Opleiding: JADS

In Brabant is een stijgende vraag naar dataspecialisten. Om aan die vraag tegemoet te komen hebben de Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant in 2016 de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) opgericht.


De JADS, die uiteindelijk ruimte moet bieden aan 1.500 à 2.000 studenten, biedt zeven bachelor- en masterprogramma’s op drie locaties aan. Op de locatie Mariënburg werken onderzoekers en studenten nauw samen met het bedrijfsleven. Naast onderwijs en onderzoek biedt Mariënburg ook ruimte voor innovatief, datagedreven ondernemerschap en publiek-private samenwerkingen.


JADS wil zich de komende jaren ontwikkelen tot hét kenniscentrum op het gebied van datascience, dat werkt aan toekomstgerichte, datagedreven oplossingen voor maatschappelijke en economische vraagstukken.

JADS: de opleiding voor de beroepen van morgen

Wat kan WoonConnect voor u betekenen?

Sinds 2016 werken de provincie, BrabantStad (Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg), het Rijk en andere partijen samen aan het project WoonConnect. Dit is een online platform om woningen en gebouwen te verbeteren, onder meer op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid, comfort en energieprestatie.

De basis van WoonConnect is een omvangrijke database met producten van honderden toeleveranciers. Met virtuele 3D-modellen van hun huis of gebouw kunnen woningbezitters en huurders onderzoeken hoe zij hun huis of gebouw op innovatieve wijze kunnen verbeteren. Dankzij het platform kunnen grote hoeveelheden woningbezitters en huurders worden bereikt. Daardoor wordt keteninnovatie gestimuleerd en worden duurzame toepassingen betaalbaar.

Ambitie: 100.000 woningen op online platform

WoonConnect streeft ernaar dat in 2020 100.000 woningen in de vijf grootste Brabantse steden zijn aangesloten op het online platform. Om deze ambitie te realiseren hebben het Rijk, BrabantStad, de provincie, de Technische Universiteit Eindhoven, het BIM Loket, SPARK Campus (de innovatiecampus voor de bouw) en WoonConnect in oktober 2016 de City Deal ‘Naar een digitale woonomgeving’ gesloten. Daarin maken zij zich sterk voor de digitalisering van de Nederlandse woonomgeving.